03.10.2013 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poľnohospodári by mali triezvo zvážiť svoje potreby

V čase od 14. do 25. októbra budú môcť poľnohospodári predkladať žiadosti o podporu z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci opatrenia 1.1. Modernizácia fariem. Na túto výzvu je pritom k dispozícii vyše 24,5 milióna eur. O bližšie informácie ohľadom podávania uvedených žiadostí sme požiadali ĽUBOMÍRA PARTIKU, výkonného riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agenúry.

Už onedlho budú môcť poľnohospodári podávať žiadosti o podporu v rámci opatrenia Modernizácia fariem. Ktoré sektory sa budú prioritne podporovať a aký objem prostriedkov je na to vyčlenený?
„Prioritne budú podporované investície do živočíšnej výroby. Je to tak preto, lebo podpora živočíšnej výroby je prioritou vlády, ale zároveň aj pri stretnutiach s poľnohospodármi najviac rezonuje práve potreba podpory živočíšnej výroby. A tiež ide o sektor, ktorý môže veľmi pozitívne vplývať i na zvýšenie zamestnanosti. Indikatívna finančná alokácia na túto výzvu predstavuje 24 584 075 eur, z toho na oblasti mimo konvergencie je určených 929 820 eur.“

Aké sú limity pokiaľ ide o výšku podpory na jednu žiadosť? Koľko projektov by sa podľa vás mohlo podporiť?
„Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt predstavuje maximálne 500-tisíc eur. Pri stanovení tejto hranice sa vychádzalo hlavne z charakteru podporovaných investícií a ich skladby. Prioritne sa uvažuje s podporou rekonštrukcie, modernizácie a výstavby objektov živočíšnej výroby a s podporou s tým súvisiacich technológii. Doplnkovo i s niektorými špeciálnymi automobilmi a náradím. Keďže sme chceli, aby tieto doplnkové investície neboli „zneužívané“ aj na rastlinnú výrobu a aby zamýšľané prioritné investície boli dodržané, z oprávnených výdavkov sa v tejto výzve vylúčili traktory.
Počet podporených projektov bude závisieť od priemernej výšky požadovaných finančných prostriedkov. Dúfam, že poľnohospodári sa nebudú prispôsobovať len samotným bodovacím kritériám, aj keď v zásade to nepovažujem za zlé, veď určujú priority. Očakávame ale, že žiadatelia do projektov premietnu svoje reálne priority a zvážia vlastné finančné možnosti, aby projekty boli realizovateľné a udržateľné. Odhadujem podporu aspoň 130 projektov, čo, žiaľ, nie je veľa. Predpokladám, že časť prvovýrobcov zváži všetky fakty a vzhľadom na výšku nákladov na vypracovanie projektu, stavebného projektu či verejného obstarávania zvážia podanie žiadosti a možno sa sústredia na nové programovacie obdobie, kde možno očakávať vyššie výdavky na jeden projekt, širšie spektrum priorít a oprávnených výdavkov a aj oveľa vyššie zdroje na kontrahovanie.“
Viac sa dočítate v 40. čísle Roľníckych novín

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down