13.05.2014 | 08:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poľnohospodárska politika EÚ dostatočne nezohľadňuje vodné zdroje

Európska únia bola len čiastočne úspešná pri integrácii cieľov v oblasti vodného hospodárstva do spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP). Vyplýva to zo správy, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA) so sídlom v Luxemburgu.

BRUSEL/LUXEMBURG. Audit poukázal na nedostatky dvoch nástrojov, ktoré sa v súčasnosti používajú na integráciu záujmov súvisiacich s vodou do CAP (konkrétne krížové plnenie a rozvoj vidieka), ako aj na oneskorenia a nedostatky vo vykonávaní rámcovej smernice o vode.
"V Európe je poľnohospodárstvo hlavným spotrebiteľom vody – na celkovej spotrebe sa podieľa jednou tretinou –, a vyvíja tlak na vodné zdroje, napríklad prostredníctvom znečistenia živinami," upozornil Kevin Cardiff, člen EDA zodpovedný za túto správu.
K. Cardiff spresnil, že Európska komisia (EK) a členské štáty únie by aj napriek vykonanému pokroku mali lepšie začleniť záujmy v oblasti vodného hospodárstva do spoločnej poľnohospodárskej politiky, a to s cieľom zabezpečiť dlhodobé udržateľné využívanie vody.
CAP predstavuje takmer 40 % rozpočtu EÚ (vyše 50 miliárd eur na rok 2014) a EÚ sa prostredníctvom tejto politiky snaží ovplyvniť poľnohospodárske postupy, ktoré majú dosah na vodu.
Audítori EÚ skúmali, či sú ciele politiky EÚ v oblasti vodného hospodárstva primerane a účinne zohľadnené v CAP, na úrovni stratégie, ako aj na úrovni implementácie. Audítori dospeli k záveru, že krížové plnenie a finančné prostriedky na rozvoj vidieka mali zatiaľ pozitívny vplyv na podporu cieľov politiky, ktorými je zlepšiť kvantitu a kvalitu vody, tieto nástroje sú však vzhľadom na ambície vymedzené pre CAP a ešte ambicióznejšie ciele stanovené v nariadeniach o CAP na obdobie 2014 – 2020 limitované.
Audítori tiež dospeli k záveru, že na úrovni inštitúcií EÚ a v členských štátoch nie je dostatok informácií o záťaži poľnohospodárskych činností na vodu.
"Členské štáty musia vykonať viac na zosúladenie programov rozvoja vidieka s vlastnými opatreniami na ochranu vodných zdrojov a je potrebné riešiť oneskorenia pri vykonávaní rámcovej smernice o vode," upozornil K. Cardiff vo svojej správe.
Jaromír Novak, spravodajca TASR

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down