15.11.2019 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poľnohospodárstvo a pôda vo víre premien

Z historického hľadiska je poľnohospodárstvo jednou z najstarších foriem organizovanej ľudskej činnosti, ktorého zmeny sme na Slovensku najvýraznejšie pocítili po roku 1989. Po 30-tich rokoch od tzv. „nežnej revolúcie“ sa zbližša pozrieme na toto významné prelomové obdobie.

Pred rokom 1989 bolo poľnohospodárstvo jedným z najvýznamnejších rezortov národného hospodárstva, ktorého cieľom bolo nielen zabezpečovať potrebnú výživu pre ľudí, ale aj zabezpečovať suroviny pre spracovateľský priemysel. Podobne ako v najrozvinutejších krajinách sveta, aj u nás sa používali veľmi výkonné odrody spolu s vysokými dávkami priemyselných hnojív a s relatívne dobrým systémom ochrany pred chorobami a škodcami.

Poľnohospodárska prax, založená hlavne na jednotných roľníckych družstvách, bola prostredníctvom plánovanej ekonomiky síce uniformná a poľnohospodárstvo fungovalo na konvenčnej báze, ale z hľadiska produkčnosti, respektíve kvantity úrod zabezpečovala vysoký stupeň sebestačnosti vo výrobe potravín, čo zodpovedalo európskym štandardom spotreby.

 

Ekonomická situácia v slovenskom poľnohospodárstve na prelome roku 1989

 

Do roku 1989 bolo poľnohospodárstvo vďaka štátnym dotáciám jedným zo stabilizujúcich odvetví a relatívne prosperujúcim úsekom národného hospodárstva. V roku 1990 sa v bývalej Československej federatívnej republike začala hospodárska reforma, ktorá znamenala prechod od socialistického plánovaného hospodárstva k trhovému hospodárstvu. Reforma pokračovala aj po osamostatnení sa Slovenska, a pre slovenské poľnohospodárstvo sa stala komplikovanou, nakoľko súčasne prebiehali nielen štrukturálne zmeny ale aj transformácia a reštrukturalizácia poľnohospodárstva.

Tento proces zahŕňal majetkové reštitúcie, transformáciu družstiev, privatizáciu štátnych podnikov a v neposlednom rade aj zmenu poľnohospodárskej politiky. Z pohľadu rozvoja poľnohospodárstva vo svete v konfrontácii s vývojom poľnohospodárstva na Slovensku po roku 1989 možno konštatovať, že začínajúca fáza transformačného procesu bola naštartovaná v nesprávnom čase, teda v období všeobecnej ekonomickej recesie.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down