24.03.2020 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Polopásové pojazdové ústrojenstvo traktora

V našich zemepisných šírkach je dnes prakticky poľnohospodárska výroba bez použitia traktorov ťažko predstaviteľná. Aj z uvedeného dôvodu je zákonitým javom, že sa pozornosť konštruktérov sústreďuje na neustále zdokonaľovanie nielen samotnej konštrukcie traktorov, ale aj všetkých funkcií, ktoré umožňujú dokonalejšie využitie technicko-exploatačných vlastností traktorov v praktických podmienkach ich nasadenia s pripájanými pracovnými náradiami.

Cieľom výrobcov traktorov je produkovať také stroje, ktoré dokážu efektívne pracovať a predovšetkým užitočne využiť svoj výkon. To je samozrejme možné len vtedy, keď bude traktor primerane vybavený podľa podmienok jeho neskoršej prevádzky. To sa týka predovšetkým jeho pojazdového ústrojenstva.

 

Pojazdové ústrojenstvo a jeho vplyv na ťahové vlastnosti

Traktor je určený hlavne pre ťahové práce, preto sú pre jeho prevádzku rozhodujúce predovšetkým jeho ťahové vlastnosti. Zisťovanie ťahových vlastností traktora je dôležité hlavne pre určenie kvality prenosu energie získanej v jeho motore. Ako každý iný mobilný energetický prostriedok, aj traktory pri svojej činnosti využívajú energiu paliva (motorovej nafty), aby ju po prvotnej premene na tepelnú energiu formou mechanickej práce následne využili tak pre vlastný pojazd, ako aj ťahanie a pohon pripojených pracovných mechanizmov. Z energie obsiahnutej v palive je využiteľných približne 40%, ostatná energia je z motora odvádzaná výfukovými plynmi a chladením. Snahou pri používaní traktora by preto malo byť čo najefektívnejšie využitie disponibilnej časti energie pre prevádzkové potreby.

Ťahové vlastnosti kolesových traktorov, ktorých používanie je v praxi najviac rozšírené, ovplyvňuje viacero faktorov, z ktorých najdôležitejšie sú podmienky styku hnacích kolies s povrchom terénu, ktoré rozhodujú o schopnosti využitia výkonu motora traktora pripojeným pracovným strojom. Hodnota ťahovej sily, ktorú možno preniesť na podložku, môže byť považovaná za mieru využitia energie akumulovanej v palive pri vykonávaní práce traktorovou súpravou pri ťahových operáciách. K pomerne významným výkonovým stratám dochádza pri prenose výkonu na podložku. V tejto oblasti najdôležitejšiu rolu zohráva riešenie podvozkovej časti traktora a hlavne jeho pojazdové ústrojenstvo, ktoré má najvýznamnejší vplyv na veľkosť preklzu a tým aj na ťahovú účinnosť, ktorá je daná pomerom ťahového výkonu k efektívnemu výkonu motora traktora.

 

Tri spôsoby usporiadania podvozkovej časti kolesových traktorov

Kolesové traktory sa v súčasnosti v ponuke na trhu vyskytujú v troch základných konštrukčných usporiadaniach (prevedeniach). V prvom rade sú to traktory s pohonom iba kolies zadnej nápravy, potom sú to traktory s asistovaným pohonom prednej nápravy (vypínateľný pohon prednej nápravy, kedy predné kolesá sú menšie ako zadné - väčšina v súčasnosti predávaných traktorov) a treťou možnosťou sú kĺbové traktory, ktoré majú kolesá prednej aj zadnej nápravy rovnako veľké. Podľa toho, do akej kategórie traktor patrí, sa volí pomerné zaťaženie náprav:

  • usporiadanie 2K4 (zadné kolesá väčšie), pri týchto traktoroch má predná náprava funkciu iba riadiacu, takže jej zaťaženie je limitované s ohľadom na bezpečnosť jazdy. Predné kolesá teda musia byť v kontakte s podložkou, aby sa dal traktor riadiť. Obvyklý pomer hmotností je potom 20/80, teda 20% zaťaženie na prednú nápravu a zvyšok na zadnú,
  • usporiadanie 4K4 s asistovaným pohonom, pri tejto najrozšírenejšej kategórii traktorov volíme pomer hmotností 40 až 45% na nápravu prednú a 55 až 60% na nápravu zadnú. Zadné kolesá teda musia byť vždy viac zaťažené, nakoľko majú väčší priemer, teda väčší obvod a zvyčajne aj širšie pneumatiky,
  • usporiadanie 4K4 s rovnakou veľkosťou kolies, ide o kĺbové traktory, ktoré majú rovnako veľké kolesá na oboch nápravách, takže ich doťažovanie je jednoduchšie. Pri jazde traktora je potrebné všetky jeho kolesá zaťažiť rovnakou hmotnosťou. Vtedy je to ideálne. Správne rozloženie hmotnosti u stojaceho traktora však nie je 50/50, ale asi 55 až 60% vpredu a 45 až 40% vzadu. Teda presne opačne ako u traktora s asistovaným pohonom prednej nápravy. Prečo? Pri jazde totiž vždy odľahčuje predná náprava, a to tým viac, čím väčšia sila sa prenáša na podložku. Časť hmotnosti sa potom týmto spôsobom prenáša na kolesá zadnej nápravy a hmotnosti, respektíve zaťaženie náprav, sa vyrovnajú.

 

Zatiaľ prevláda klasické usporiadanie traktora

Čo sa týka usporiadania podvozkovej časti traktora, v ponuke jednoznačne prevláda koncepčné riešenie s menšími kolesami na prednej (riadiacej) náprave a väčším rozmerom pneumatík na zadnej (hnacej) náprave. Stálym problémom takéhoto koncepčného usporiadania traktora je riešenie rozloženia hmotnosti na jednotlivé nápravy, ich zaťaženie a s tým súvisiaci prenos hnacej sily a utužovanie pôdy.

Predovšetkým odpruženou prednou nápravou, ktorá je ponúkaná stále viac výrobcami, sa dosahuje nielen zvýšenie komfortu obsluhy pri poľných prácach, ale hlavne sa zlepšuje vhodnosť štandardného traktora pre rýchle dopravné práce. Odpružená predná náprava plní najmä  funkciu bezpečnostnú, keď pri rýchlej jazde predovšetkým po nerovnom povrchu sú predné kolesá traktora v neustálom kontakte s podložkou a okrem možnosti využitia vyššej pracovnej rýchlosti traktora s pripojeným náradím sa zlepšujú aj jeho ťahové vlastnosti (viac utiahne).

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárka univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down