11.03.2013 | 03:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ponúkame súčinnosť a spoluprácu

Bol predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) a potom aj ministrom pôdohospodárstva SR. Na jeseň roku 2010 rezignoval na post v agrárnej samospráve, a zdalo sa, že sa stiahne do ústrania. Pred niekoľkými dňami však vyšlo najavo, že je podpredsedom Agro-potravinárskej sekcie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). Na otázky Roľníckych novín dnes odpovedá Vladimír CHOVAN.

Ešte relatívne nedávno ste boli predsedom SPPK. A teraz ste sa objavili vo vedení Agro-potravinárskej sekcie SOPK. Čo vás viedlo k tomuto kroku?

„Už to budú dva roky, čo ma oslovil predseda Trnavskej regionálnej komory SOPK pán Ján Gabriel. Agro-potravinárska sekcia bola zriadená v roku 1998 podľa zákona č.9/1992 Zb. o Obchodných a priemyselných komorách, a podľa Stanov slovenskej obchodnej a priemyselnej komory bola zriadená pri trnavskej RK SOPK s pôsobnosťou pre celú SR. V rokoch 2011 a 2012 prechádzala istou generačnou výmenou, do dôchodku odišiel predseda sekcie pán Imrich Alaxa, a jeho miesto zaujal pán Roman Kollár zo spoločnosti Heineken. Ja som sa podujal koordinovať naše aktivity za poľnohospodárskych prvovýrobcov.“

Možno tento fakt vnímať ako vašu nespokojnosť s tým, ako za záujmy poľnohospodárov bojuje a lobuje SPPK?

„Nie, to vôbec nie. Nemám žiadne výhrady voči činnosti SPPK; myslím si, že jej predstavitelia robia v daných podmienkach maximum. Sú však limitovaní rozpočtom, a rozpočet závisí od členskej základne. Za viac peňazí by mohlo byť aj viac muziky. Pri rokovaní s rezortom pôdohospodárstva a s bruselskými inštitúciami je úloha SPPK nezastupiteľná. A okrem toho, od jesene som opäť členom predstavenstva bratislavskej RPPK. Nepovažujem za stratený žiaden čas, kedy sa riešia otázky agrárneho sektora, a kedy môžem aktívne prispieť svojou troškou skúseností a vedomostí. Či sa to bude niekomu páčiť alebo nie, pri samosprávnych organizáciách, ako sú SPPK i SOPK platí, že z výsledkov ich práce profituje nielen členská základňa, ale aj nečlenovia.“

Myslíte si, že prostredníctvom SOPK môžu poľnohospodári pri obhajobe svojich oprávnených záujmov dosiahnuť viac?

„Najskôr by som rád uviedol fakt, že obe komory majú už niekoľko rokov podpísanú Zmluvu o vzájomnej spolupráci. Ambíciou Agro-potravinárskej sekcie SOPK nie je zdvojovať alebo nahrádzať prácu SPPK. SOPK je organizácia, napomáhajúca vytvárať vhodné podnikateľské prostredie na Slovensku, a v spolupráci s hospodárskymi komorami na celom svete pomáhať slovenským podnikateľom prenikať na nové trhy a etablovať sa nich. Veľmi významná úloha SOPK tkvie práve v tvorbe novej legislatívy, a sem smeruje veľa energie jej členov a pracovníkov. Taktiež má ambíciu spolupodieľať sa na reorganizácii štátnej a verejnej správy. Naším cieľom musí byť dosiahnuť výrazné zníženie výdavkov štátu na svoju správu. Pre poľnohospodárov a potravinárov je dnes najdôležitejšie, aby podpora ich potrieb prichádzala z viacerých smerov. Práca sekcie v SOPK je založená na aktivitách jej členov, pretože práve od nich prichádzajú impulzy, ktorým oblastiam sa budeme v danom období venovať viac.“

BOHUMIL URBÁNIK, Roľnícke noviny č. 10/2013

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down