30.08.2014 | 07:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ponuky na predaj pôdy sa po novom zverejňujú v registri

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na Slovensku sa postupne napĺňa. Ponuku vlastník pozemku zverejňovať nemusí, ak o pôdu má záujem podnikateľ, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť priamo v obci, v katastri ktorej sa pozemok nachádza.

BRATISLAVA. "V takom prípade môže kúpiť od vlastníka poľnohospodársky pozemok priamo, bez ponukového konania v registri. Ak má však záujem o kúpu pozemku v obci susediacej s obcou, kde vykonáva činnosť, alebo v inej obci, než je susedná obec, môže svoj záujem o kúpu pozemku uplatniť len prostredníctvom registra a písomne u predávajúceho," upozorňuje hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Radka Kulaviaková.

Rozhodujúce pritom nie je to, kde má podnikateľ miesto podnikania alebo sídlo. "Rozhoduje, kde skutočne vykonáva poľnohospodársku výrobu na pozemkoch, ktoré vlastní, alebo ktoré má prenajaté."

Prevádzajúci je povinný zverejniť ponuku najmenej na 15 dní v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Zároveň musí túto ponuku zverejniť v rovnakom čase aj na úradnej tabuli v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza. Zverejnenie ponuky je bezodplatné.

„Na zverejnenie ponuky potrebuje občan len vlastniť poľnohospodársky pozemok, mať občiansky preukaz s čipom a pripojenie na internet. Záujemca o kúpu pôdy musí byť podnikateľom v poľnohospodárstve, musí mať občiansky preukaz s čipom a pripojenie na internet. Žiadne programy si nemusí inštalovať, sú bezplatne k dispozícii na internete," doplnil riaditeľ odboru komunikácie a marketingu MPRV Peter Hajnala.

Pokiaľ niekto nemá prístup na internet, môže sa vo všetkých úkonoch spojených s predajom pozemku dať zastupovať inou osobou. Záujemca o pozemok osloví vlastníka a najneskôr do 5 dní od skončenia ponuky v registri a ešte pred uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva požiada príslušný okresný úrad o vydanie osvedčenia, že plní podmienky nadobudnutia vlastníctva pozemku. Toto osvedčenie je prílohou k zmluve o prevode vlastníctva.

Vklad do katastra nehnuteľností sa povolí do 30 dní. Ak je zmluva vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo je autorizovaná advokátom, povolí sa do 20 dní a v prípade, že navrhovatelia podajú spolu s návrhom aj žiadosť o urýchlené konanie, okresný úrad, katastrálny odbor, povolí vklad do 15 dní od doručenia návrhu na vklad.

Za podaný návrh sa platí poplatok 66 eur a v prípade, že účastníci žiadajú pri podaní návrhu rozhodnúť o vklade urýchlene, správny poplatok je 266 eur. Poplatok sa platí pri podaní návrhu na vklad.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down