08.03.2016 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Porasty pšenice ozimnej po prezimovaní

Z meteorologického hľadiska na základe klimatologickej analýzy (zdroj SHMÚ) bolo konštatované, že jeseň roku 2015 (september - november) bola teplotne nadpriemerná, pričom všetky jesenné mesiace sa pohybovali nad hranicou dlhodobého teplotného priemeru, alebo v jeho intenciách.

Čo napovedala jeseň?

Z hľadiska úhrnov zrážok bol september 2015 na hornej hranici dlhodobého normálu, keď v priemere za SR v spadlo 74 milimetrov zrážok, čo predstavovalo 117 percent dlhodobého normálu (DN). Najnižšie zrážkové úhrny boli pritom na západe SR (106 percent DN), na strednom Slovensku to bolo 116 percent a na východe dokonca 135 percent DN. V októbri spadlo ešte viac zrážok a tým bol v priemere tento mesiac hodnotený ako zrážkovo nadnormálny (146 percent DN). V tomto mesiaci boli zrážkové úhrny viac-menej vyrovnané od 142 percent DN na západnom po 130 percent DN na východnom Slovensku. November 2015 bol hodnotený ako zrážkovo priemerný, ale v hlavných pestovateľských oblastiach pšenice ozimnej bol len na dolnej hranici dlhodobého normálu.

Poveternostné podmienky počas zimného obdobia

Zima na prelome rokov 2015/2016 bola aj tentoraz veľmi teplá. Výrazne teplejší ako dlhodobý priemer bol predovšetkým december a február. Relatívne najchladnejším mesiacom bol január, ale aj ten bol o 0,8 °C teplejší ako dlhodobý priemer. Zrážkové úhrny počas zimy boli na väčšine územia mierne nadnormálne. December môžeme hodnotiť ako suchý mesiac, keď v priemere spadlo ani nie 40 percent DN. Január bol zrážkovo normálny, na hornej hranici DN a zrážky boli rozmiestnené relatívne rovnomerne. Február bol na viacerých miestach veľmi až extrémne vlhký. Snehová pokrývka v nížinných oblastiach sa vyskytla len veľmi krátko a aj jej výška bola len veľmi nízka. V nížinných oblastiach sme zaznamenali v mesiaci január aj obdobie so silnejšími holomrazmi, jeho trvanie však nebolo veľmi dlhé a výrazne negatívnejšie stav porastov neovplyvnilo.

Hodnotené ukazovatele

Súčasťou agrobiologickej kontroly ozimín po prezimovaní, je ich inventarizácia a hodnotenie stavu pred štartom jarnej vegetácie. Porasty sme hodnotili na základe terénneho monitoringu, odberov a rozborov vzoriek rastlinného materiálu a vizuálneho hodnotenia. V tomto roku sme monitoring vykonali v dňoch 23. – 27. februára 2016.

V rámci monitoringu sme zisťovali nasledovné údaje:

  • počet rastlín na jednotku plochy (ks.m-2),
  • vyrovnanosť a kompletnosť porastu (%),
  • zdravotný a výživný stav (výskyt škodlivých činiteľov),
  • zaburinenosť porastov (%),
  • vývojová fáza (počet listov, resp. odnoží),
  • celkové bodové hodnotenie (1 – 4).

Stav porastov po prezimovaní

Čo sa týka stavu a vývoja porastov môžeme povedať, že tieto hlavne v južnejších oblastiach vegetovali takmer počas celej zimy s výnimkou krátkej časovej periódy počas vpádu studeného vzduchu v januári. Prejavilo sa to aj tým, že pri terajšej jarnej inventarizácii takmer všetky porasty už odnožovali, zatiaľ neodnožených porastov sme počas našich pozorovaní sledovali približne na 10 – 15 percentách plôch. Počet odnoží sa samozrejme lokálne odlišoval, zaznamenali sme porasty s vytvorenou zatiaľ len jednou odnožou, ale aj porasty so šiestimi odnožami. V priemere za Slovensko majú teda porasty vytvorené približne tri odnože.

Vyrovnanosť porastov

Z pohľadu kompletnosti, v priemere za SR, sa táto pohybuje na úrovni približne 92 percent, porasty po prezimovaní rovnako hodnotíme ako vyrovnané (93 percentná vyrovnanosť). V porovnaní s jesennou inventarizáciou sa tak kompletnosť, ako aj vyrovnanosť o niečo málo zlepšila, avšak pozorovali sme problém so zaplavenými, zamokrenými a podmáčanými plochami, ktoré môžu tieto ukazovatele negatívne ovplyvniť.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

1

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down