13.07.2018 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poskytovanie služieb v štátnych príspevkových organizáciách

Ekonomika v Európskej únii sa po odstránení počiatočných bariér stala predovšetkým ekonomikou služieb. Mohutný a živelný rast sféry služieb bol umožnený predovšetkým zrušením štátnych regulácií na finančných trhoch a rozvojom nových technológií, čo sa premietlo do vzniku profesionálnych služieb aj v oblasti poľnohospodárstva. Po našom vstupe do Európskej únie bol zaznamenaný rastúci trend špecializácií a širšieho využitia externých služieb.

S rastom dynamiky na trhu služieb a s rastom intenzity konkurencie sa stali služby zároveň kľúčovým faktorom odlíšenia úspešných a neúspešných podnikov. Ponuka a využívanie služieb v poľnohospodárskom odvetví - podobne ako v iných rezortoch - má svoje opodstatnenie a dôležitosť. V tejto súvislosti sa však málo hovorí o štátnych príspevkových organizáciách, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, a ktoré taktiež poskytujú odborné služby v rôznych špecializáciách.

 

Dôvod vzniku príspevkových organizácií a ich opodstatnenosť

 

Štátna príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce a vyššieho územného celku, ktorej menej ako 50 percent z výrobných nákladov môže byť pokrytých tržbami, a ktorá je na štátny rozpočet prepojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy, určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu, pričom príspevkovú organizáciu nemožno zriadiť na výkon rozhodovacích právomocí, ktoré pre zriaďovateľa vyplývajú z osobitných predpisov.

Príspevková organizácia sa vyznačuje tým, že majetok, s ktorým disponuje, nie je jej vlastníctvom, ale ostáva vo vlastníctve štátu. Ministerstvo ako zriaďovateľ štátnej príspevkovej organizácie rozhoduje o jej vzniku, o organizačných zmenách a aj o jej zániku. Bližšie informácie sú uvedené v tabuľke.

Vznik štátnej príspevkovej organizácie je možné zdôvodniť mnohorako. Dôvody môžu byť nielen politické a sociálne, ale často sú to dôvody ekonomické; napríklad ak má zriaďovateľ záujem získať nový prameň príjmov, alebo ak chce udržať ceny nižšie ako majú súkromné subjekty. Dôvodom vzniku môže byť aj oblasť výskumu, rozvoja, ochrany, vzdelávania, prípadne zabezpečenie iných činností, nevyhnutných pre fungovanie rezortu.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down