26.02.2021 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Postavenie organizácií výrobcov dnes a po reforme SPP

„Na úrovni Európskeho parlamentu a Európskej rady sú najdôležitejšie tri nariadenia: Nariadenie o Strategických plánoch SPP, Nariadenie o spoločnej organizácii trhu a Horizontálne nariadenie, ktoré zahŕňa financovanie, riadenie a monitoring SPP. Slovensko má tri povinné sektory: ovocie a zelenina, víno a včelárstvo. Čo je však odlišné v porovnaní so súčasnosťou, každý členský štát si môže zvoliť akýkoľvek sektor, ktorý považuje za dôležitý a môže ho zaradiť medzi, tzv. ostatné sektory.“

Uviedla Ing. Viera Baričičová, PhD., z Odboru rastlinnej výroby, MPRV SR počas IV. ročníka odborného semináru zameraného na problematiku špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku.

Vo svojej prednáške sa zamerala na aktuálne informácie o postavení a fungovaní Organizácií výrobcov (OV) v pripravovanej SPP. Formy podpory budú štyri: preplatenie vzniknutých oprávnených nákladov, alebo budú použité tzv. jednotkové náklady, alebo paušálne sumy, alebo paušálne financovanie.

Pre ovocie a zeleninu (OZ) sú povinné existujúce formy, ktoré sa týkajú OV a sú schválené  podľa Nariadenia  1308/2013 (o spoločnej organizácii trhu). V. Baričičová upozornila na hlavné ciele, ktoré OV musia plniť. Prvým je prispievať k boju proti zmene klímy a prispôsobovaniu sa k týmto zmenám. Posilňovať komerčnú hodnotu a kvalitu produktov, pričom stále viac sa podporujú privátne schémy kvality (v prípade európskych schém kvality - ide o chránené označenia pôvodu, alebo zemepisného označenia). Musia zahŕňať propagáciu a marketing produktov, čo sa podľa V. Baričičovej u nás slabšie využíva. Taktiež zvyšovať spotrebu ovocia a zeleniny, čerstvých alebo spracovaných. OV musia mať prijaté účinné opatrenia na predchádzanie krízam a riadenie rizika.

Finančná podpora EÚ

Podľa V. Baričičovej ostáva viac-menej na tých istých hodnotách ako je tomu dnes. Znamená to, že z fondov EÚ sa bude prispievať: 4,1 percenta hodnoty predanej produkcie OV; 4,5 percenta hodnoty predanej produkcie asociácie OV; 5 percent hodnoty predanej produkcie nadnárodnej OV alebo nadnárodnej asociácie OV. V platnosti ostáva 20-percentný limit pre organizovanosť v členských štátoch. Jednotlivé členské štáty môžu žiadať o vyššiu podporu zo strany EÚ iba vtedy, keď je organizovanosť pod 20 percent (na Slovensku, napriek úsiliu prerozdeliť regióny, to vychádza nad 20 percent). V tzv. „ostatných sektoroch“ (ktoré, ak si zvolíme, a dostanú sa do strategického plánu) musia byť vytvorené OV na rovnakých princípoch ako v sektore ovocie, zelenina (OZ), pričom to čo dnes platí pre OZ, bude platiť aj pre "ostatné sektory". Znamená to plánovanie a organizovanie produkcie, prispôsobenie produkcie dopytu, atď. Kľúčovým je zlepšovanie strednodobej a dlhodobej konkurencieschopnosti.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down