20.09.2013 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Postoj k reťazcom sa postupne mení

Ostatné plenárne zasadanie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) schválilo stanovisko k Zelenej knihe Európskej komisie o nekalých obchodných praktikách. Do tohto dokumentu boli premietnuté všetky dôležité body stanoviska EHSV s názvom Súčasný stav vzťahov medzi obchodnými reťazcami a dodávateľmi potravín, ktoré výbor prijal vo februári tohto roku.

Takzvané zelené knihy predstavujú konzultačný nástroj Európskej komisie, ktorá sa formou otázok obracia na široké spektrum zainteresovaných strán. V tomto prípade položila komisia 25 otázok, pričom úlohou drvivej väčšiny respondentov bolo iba na ne odpovedať.
Materiál ale okrem otázok obsahuje i širší text (slovenská verzia má 24 strán), ktorý čiastočne prezrádza aktuálny stav vnímania problematiky zo strany EK. Úlohou EHSV, ako oficiálnej konzultačnej inštitúcie, potom nie je iba odpovedať na položené otázky, ale zároveň sa aj vyjadriť k postojom Komisie.
Zelená kniha o nekalých obchodných praktikách predstavuje v porovnaní s predchádzajúcimi iniciatívami Komisie obrovský posun, pretože v nej EK prvýkrát pripúšťa, že v prípade nevyvážených zmluvných vzťahov, keď dochádza k uplatňovaniu nekalých obchodných praktík, zmluvná sloboda nejestvuje. Tento aspekt bol doteraz tabu a zmluvná sloboda bývala, a často stále býva, považovaná za hlavný argument proti regulácii obchodných vzťahov.
Pripustenie absencie zmluvnej slobody zreálňuje aj tie možnosti riešenia predmetných problémov, ktoré sa doteraz zdali byť nemysliteľné. Napríklad radikálnu novelizáciu legislatívy na ochranu hospodárskej súťaže, ktorej koncept pochádza ešte z konca 19. storočia. Očividne totiž jestvujú na trhu dominantné postavenia nad rámec toho, čo predpokladajú súčasné protimonopolné predpisy.
Európska komisia v Zelenej knihe otvorene hovorí aj o ďalších tabuizovaných témach, akou je napríklad faktor strachu. To znamená obava dodávateľov potravín z vylistovania, ktorá im bráni podávať sťažnosti a aktívne vystupovať v súdnych a administratívnych procedúrach.
RNDr. IGOR ŠARMÍR, PhD.,
SPPK a EHSV
Viac sa dočítate v 38. čísle Roľníckych novín

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down