Potravinári môžu žiadať o odvodovú úľavu za marec, ich okruh je širší

        Bratislava 1. marca (TASR) - Zamestnávatelia pôsobiaci v oblasti potravinárstva môžu od piatka žiadať o odvodovú úľavu za marec tohto roka, a to na základe predĺženia obdobia poskytovania štátnej pomoci. Rozšíril sa pritom okruh zamestnávateľov, ktorých sa tento typ pomoci týka. Od marca do júna budú dotknuté subjekty, po schválení štátnej pomoci za príslušný kalendárny mesiac Sociálnou poisťovňou (SP), platiť znížené poistné.


        "Zamestnávateľom, ktorí doposiaľ o odvodovú úľavu nežiadali, odporúča Sociálna poisťovňa skontrolovať a prípadne si aktualizovať svoj SK NACE kód ešte pred podaním žiadosti za marec. Zároveň pripomína dotknutým subjektom, že za mesiac február 2024 nie je možné uplatniť si odvodovú úľavu a je potrebné uhradiť odvody za zamestnancov v plnej výške," priblížil hovorca SP Martin Kontúr.
        Predĺženie obdobia poskytovania štátnej pomoci vo forme odvodovej úľavy pre potravinárov priniesla novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. marca, spolu s nadobudnutím účinnosti dodatku k príslušnej schéme štátnej pomoci. Dodatok schválila Európska komisia (EK) 19. februára.
        Naďalej platí, že zamestnávateľ - potravinár, ktorý si chce uplatniť odvodovú úľavu, predloží elektronicky prostredníctvom eSlužieb SP Vyhlásenie oprávneného príjemcu k poskytnutiu štátnej pomoci. Formulár je dostupný po prihlásení v eSlužbách. Vyhlásenie podáva zamestnávateľ elektronicky za každý príslušný mesiac samostatne v určených lehotách. Žiadosť za marec je potrebné podať najneskôr do 20. marca.
        "Rovnako ostáva v platnosti, že Sociálna poisťovňa, po overení splnenia podmienok poskytnutia pomoci, oznámi zamestnávateľovi prostredníctvom eSlužieb schválenie/neschválenie štátnej pomoci najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom v určenej lehote zamestnávateľ podal príslušné vyhlásenie," uviedol Kontúr.
        Poisťovňa tiež pripomenula, že za kalendárny mesiac, za ktorý bola štátna pomoc schválená, musia dotknutí zamestnávatelia predložiť Výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v lehote splatnosti poistného. Jeho predloženie v stanovenej lehote je jednou z podmienok poskytnutia pomoci. Ak ju zamestnávateľ nesplní, Sociálna poisťovňa prehodnotí schválenú štátnu pomoc na neschválenú.
        Podmienku "potravinára" na poskytnutie štátnej pomoci spĺňa zamestnávateľ za kalendárny mesiac, ak má zapísaný v Registri právnických osôb príslušný SK NACE "potravinára" čo i len jeden deň v mesiaci, za ktorý žiada štátnu pomoc vo forme odvodovej úľavy pre potravinárov, doplnil hovorca.
        Vyčíslil, že počet dotknutých zamestnávateľov, ktorí v predchádzajúcom období od augusta 2023 do januára tohto roka využili možnosť odvodovej úľavy, bol 1406. Počet zamestnancov, ktorých sa táto zmena dotkla, bolo viac ako 35.000.
        Podrobnejšie informácie k uplatňovaniu odvodovej úľavy, ako aj schválená schéma štátnej pomoci sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk/potravinari.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down