15.04.2016 | 05:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Potravinári potrebujú od rezortu pôdohospodárstva väčšiu podporu

Potravinárska komora Slovenska (PKS) očakáva od vedenia agrorezortu väčšiu otvorenosť a konštruktívny dialóg s cieľom podpory domácich spracovateľov. Uviedla to pre TASR komora v reakcii na stredajšie (13.4.) schválenie Programového vyhlásenia vlády (PVV) SR.

BRATISLAVA. Navrhované opatrenia v návrhu PVV v kapitole Pôdohospodárska politika smerujú podľa PKS v prevažnej miere do prvovýroby. Komora by aj preto privítala svoje zapojenie do procesu tvorby pôdohospodárskej politiky, aby sa nožnice medzi prvovýrobou a spracovateľmi ešte viac neroztvárali.
      PKS oceňuje, že nové vedenie rezortu sa v návrhu PVV zaväzuje k zavedeniu transparentných pravidiel čerpania fondov EÚ a k znižovaniu administratívnej záťaže podnikateľov v potravinárstve a poľnohospodárstve. Komora tiež významne oceňuje zámer vlády podporovať nákupy domácej produkcie organizáciami štátnej a verejnej správy.
Komora vníma pozitívne podporu spracovania a finalizácie produktov z domácej výroby. V tejto oblasti PKS očakáva, že podpora sa bude realizovať najmä finančnými nástrojmi, či už formou štátnej pomoci alebo z fondov EÚ. "PKS očakáva, že finančné prostriedky budú prideľované primerane aj potravinárskym podnikom a najmä na modernizáciu jestvujúcich kapacít," povedal prezident PKS Daniel Poturnay.
Prípadnému zriadeniu marketingového fondu by mala predchádzať diskusia so zainteresovanými subjektmi ešte v štádiu prípravy zámeru a nástrojov na dosiahnutie stanovených cieľov. Hodnotenie tohto zámeru v štádiu Programového vyhlásenia vlády SR by bolo predčasné a postoj PKS k nemu je preto opatrný.
PKS konštatuje, že programové vyhlásenie vlády sa vo výpočte navrhovaných opatrení v prevažnej miere sústreďuje na oblasť prvovýroby s menším dôrazom na návrhy konkrétnych opatrení pre potravinársky priemysel.
"V návrhu vyhlásenia dokonca rezonuje zámer uprednostňovať potravinárske podniky s majetkovou účasťou prvovýroby na úkor potravinárskych podnikov so štandardnou vlastníckou štruktúrou a tiež podpora priameho predaja farmárskych výrobkov konečnému spotrebiteľovi všetkými dostupnými prostriedkami," vysvetlil prezident PKS.
Koncentrácia vládnej politiky prednostne na problematiku prvovýroby spôsobuje, že v ekonomických výsledkoch sa medzi prvovýrobou a potravinárskym priemyslom roztvárajú nožnice. Vývoj smeruje do zvyšovania podielu vyvážaných produktov prvovýroby na úkor spracovaných potravín s vyššou pridanou hodnotou, v dôsledku čoho pasívne saldo medzinárodného obchodu v potravinárskych produktoch dosiahlo podľa Zelenej správy rekordnú zápornú hodnotu 1,1 miliardy eur.
"Bez dobre fungujúceho spracovateľského priemyslu nie je možné dosiahnuť stabilitu v hospodárení slovenských prvovýrobcov, preto by potravinársky priemysel mal byť vnímaný ako samostatné strategické odvetvie, a nie ako súčasť tzv. agropotravinárskeho komplexu," povedal prezident PKS.
PKS upozorňuje, že v návrhu PVV absentuje pozícia k rozšíreniu okruhu potravín so zníženou sadzbou DPH. Rovnako by PKS privítala pozíciu vlády k dopadom sankčnej vojny medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou na trh s potravinárskymi a poľnohospodárskymi produktmi, keďže k hlavným prioritám rezortu má patriť sektor mlieka a mäsa.
Riešenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov v obchodných reťazcoch je jednou z priorít slovenského predsedníctva v EÚ. Avizovaný zámer zvážiť zavedenie opatrení proti nekalým praktikám a osobitného odvodu pre veľké obchodné systémy však PKS považuje za predčasné hodnotiť z dôvodu chýbajúcich bližších detailov.
"Som presvedčený, že v rámci nadchádzajúceho štvorročného obdobia nájdeme s pani Gabrielou Matečnou, ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, konsenzuálne stanoviská, na ktorých budeme budovať našu spoluprácu zameranú na potravinársky priemysel," dodal Poturnay.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down