11.05.2021 | 12:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Potravinári vyzývajú poslancov NR SR, aby pri hlasovaní potravinárov podržali

Potravinári vyzývajú poslancov Národnej rady (NR) SR, aby pri hlasovaní potravinárov podržali. Stanovisko k novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, o ktorej budú rokovať poslanci na aktuálnej schôdzi, prezentovali predstavitelia potravinárov združení v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore (SPPK) a v Potravinárskej komore Slovenska (PKS) na utorkovom brífingu.

BRATISLAVA. Implementácia európskej smernice do zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami nemôže podľa potravinárov v žiadnom prípade znížiť ochranu "slabšej" strany v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch v obchode s potravinami na národnej úrovni, teda slovenských potravinárov.
Potravinári označujú zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami za jeden z kľúčových legislatívnych predpisov. Pomáha totiž regulovať a zabraňovať nekalým obchodným praktikám zo strany obchodníkov. Až jeho ostatná rekodifikácia z roku 2019 však zabezpečila, že zákon reálne ochraňuje najslabšiu časť v dodávateľsko-obchodnom reťazci – slovenských výrobcov potravín. Spomínaný zákon podrobne určuje, čo sú to napríklad nekalé obchodné praktiky, skrátil lehoty splatnosti faktúr.
"Obraciame na poslancov Národnej rady SR, aby pri schvaľovaní poslaneckých návrhov a aj nutnej európskej smernice zachovali základnú myšlienku zákona, a to ochranu subjektov s menšou ekonomickou silou a slabšou vyjednávacou pozíciou," uviedol predseda SPPK Emil Macho.
V zákone o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami žiadajú potravinári zachovať ustanovenia neprimeraných podmienok vrátane zákazu predaja potravín pod ekonomicky oprávnené náklady, zákazu predaja tovaru spotrebiteľovi pod nákupnú cenu, ustanovenia týkajúce sa predajných akcií a povinnosti vyúčtovania množstva potravín, ktoré sa v predajnej akcii skutočne predajú.
Požadujú tiež zachovanie okruhu osôb podliehajúcich kontrole, aby nedošlo k závažnému znefunkčneniu uplatniteľnosti zákona, ďalej zachovanie ustanovenia generálnej klauzuly, lehoty splatnosti faktúr za dodaný agropotravinársky tovar vrátane skrátenej lehoty pre vybrané potraviny, ktorými sú pekárske výrobky s dátumom minimálnej trvanlivosti alebo dátumom spotreby najviac desať dní. Žiadajú aj zachovanie podmienok a finančných limitov pre logistický bonus, marketing a propagáciu, tiež zachovanie výšky pokút za správne delikty a lehotu splatnosti pokuty odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
"Potravinári v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch stále ťahajú za kratší koniec a akékoľvek úľavy v prospech obchodu túto situáciu ešte zhoršia. Navyše potravinári, dodávatelia pre gastrosektor v súčasnosti zápasia a vyrovnávajú sa s následkami pandémie nového koronavírusu. Aj preto vyzývame poslancov NR SR, aby nepodporili také pozmeňujúce návrhy, ktoré znížia ochranu dodávateľov pred nekalými praktikami zo strany obchodu," povedal prezident PKS Daniel Poturnay.

/tasr/

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down