14.09.2014 | 04:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Potravinové balíčky by mohlo dostať približne 53 000 rodín s deťmi

Nárok na potravinové a hygienické balíčky by malo mať v najbližších rokoch niekoľko tisíc sociálne najodkázanejších občanov na Slovensku.

BRATISLAVA. O túto formu pomoci z Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci v rokoch 2014 až 2020, ktorý zastrešuje rezort práce, sa budú môcť uchádzať rodiny s deťmi poberajúce dávky v hmotnej núdzi, starobní dôchodcovia i bezdomovci.

Ako vyčíslil počas Hodiny otázok v parlamente minister práce Ján Richter (Smer-SD), o túto pomoc by sa mohlo uchádzať 53.000 rodín s nezaopatrenými deťmi, približne 11.000 starobných a invalidných dôchodcov.

"V operačnom programe sa navrhuje, aby podmienky poskytovania pomoci napĺňala fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá nemá príjem zo zárobkovej činnosti a je jej poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi, ide približne o 5000 osôb. Sú to ďalej iné fyzické osoby v mimoriadne nepriaznivej životnej situácii alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia partnerskou organizáciou," priblížil Richter.

Okrem potravinových balíčkov by mali sociálne najodkázanejší občania na Slovensku dostávať pomoc aj vo forme hygienických balíčkov a teplého jedla.

"Týkať sa má fyzických osôb bez prístrešia. Ide o osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. Použijem jednoduchý výraz - bezdomovci. Predpokladáme, že je ich približne 8000, ktorým by sa takáto forma pomoci poskytla," uviedol v parlamente Richter.

Návrh operačného programu rezort práce predložil v auguste tohto roka do medzirezortného pripomienkového konania a začiatkom septembra ho schválila vláda. Následne bol odoslaný Európskej komisii na posúdenie.

"Tá môže vzniesť pripomienky do troch mesiacov od dňa predloženia operačného programu. Členský štát následne poskytne komisii všetky potrebné dodatočné informácie a podľa potreby pripraví navrhovaný operačný program. Za predpokladu, že sa všetky pripomienky vznesené komisiou primerane zohľadnia, komisia schváli návrh operačného programu najneskôr do šiestich mesiacov, o čom bude následne členský štát informovať," spresnil Richter.

Ministerstvo práce bude riadiacim orgánom operačného programu. Celkovo je naň vyčlenených 65,1 milióna eur do roku 2020. Richter zdôraznil, že v procese prípravy boli prijaté viaceré opatrenia s cieľom zapojiť zainteresované strany do prípravy operačného programu.

"Na základe nominácií oslovených organizácií boli menovaní členovia pracovnej komisie, ktorú zastupujú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovenský Červený kríž, Slovenská katolícka charita, Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska a Potravinová banka Slovenska. Pri príprave operačného programu sa brali do úvahy skúsenosti členov tejto pracovnej skupiny s poskytovaním a distribúciou potravín s cieľom vyvarovať sa nedostatkom, ktoré vznikli pri implementácii potravinovej pomoci v minulosti," dodal Richter.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down