19.11.2015 | 04:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Potravinové právo SR vraj porušuje zásady voľného pohybu tovaru

Európska komisia (EK) predstavila dnes pravidelný mesačný balík právnych rozhodnutí vo veci porušenia povinností zo strany členských štátov EÚ. V novembrovom balíku je zahrnuté aj Slovensko - kvôli povinnosti maloobchodníkov informovať verejnosť o pôvode potravinárskych výrobkov.

BRUSEL. Komisia podniká právne kroky voči členským štátom z dôvodu neplnenia ich povinností vyplývajúcich z práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú mnohých sektorov a oblastí politiky EÚ, je zaistiť správne uplatňovanie práva EÚ, ktoré bude prínosom pre občanov i podniky. Kľúčové rozhodnutia prijaté Európskou komisiou - dve formálne výzvy, 14 odôvodnených stanovísk a 11 postúpení na Súdny dvor EÚ - sa v novembri týkajú 19 členských štátov: vrátane Slovenska, ktoré dostalo formálnu výzvu komisie v oblasti voľného pohybu tovarov. Exekutíva EÚ oficiálne žiada Slovenskú republiku, nech stiahne požiadavky uplatniteľné na maloobchodníkov s veľkým obratom, aby uverejňovali a oznamovali informácie o pôvode potravinárskych výrobkov. Komisia chce, aby SR prijala opatrenia na zabezpečenie toho, že jej potravinové právo bude dodržiavať zásadu voľného pohybu tovaru na jednotnom trhu. Slovenský zákon o potravinách totiž zaväzuje maloobchodníkov s veľkým obratom, aby pri vchode do každého obchodu čitateľne a viditeľne zverejňovali percento svojho obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike vo vzťahu k obratu z predaja všetkých potravín. Maloobchodníci na Slovensku sú takisto povinní zverejňovať tieto informácie na svojej internetovej stránke a pravidelne ich oznamovať Ministerstvu pôdohospodárstva SR. Komisia sa domnieva, že tieto požiadavky majú účinok rovnocenný s účinkom kvantitatívnych obmedzení voľného pohybu tovaru, pretože to u spotrebiteľov vytvára predsudky voči potravinám vyrobeným mimo Slovenska a povzbudzuje predajcov, aby predávali domáce výrobky. Žiadosť Európskej komisie, aby Slovensko zmenilo svoj zákon, má podobu odôvodneného stanoviska. Bratislava má teraz dva mesiace na to, aby komisii oznámila opatrenia na nápravu situácie. V opačnom prípade sa Európska komisia môže rozhodnúť postúpiť prípad Slovenska na Súdny dvor EÚ. Komisia dnes oznámila, že uzatvára 54 prípadov, v súvislosti s ktorými príslušné členské štáty EÚ problémy vyriešili bez toho, aby komisia potrebovala v konaní o porušení povinnosti pokračovať. "Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR si počká na oficiálne doručenie stanoviska Európskej komisie a následne rozhodne o ďalšom postupe," uviedol v reakcii pre TASR hovorca agrorezortu Peter Hajnala.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down