28.11.2019 | 03:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti darujú predajne charite

Väčším predajniam pribudne povinnosť darovať charite tie potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti. Musia však byť bezpečné. Parlament schválil novelu zákona o potravinách z dielne koaličnej poslankyne SNS Evy Antošovej. Plénum schválilo aj jej druhú novelu, ktorou chce sprístupniť kozmetické výrobky aj sociálne slabším rodinám.

BRATISLAVA. Cieľom novely zákona o potravinách je podľa Antošovej zmierniť dosahy globálneho problému plytvania potravinami. Prevádzkarne, ktoré majú predajnú plochu nad 400 štvorcových metrov (m2), tak budú povinné darovať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti pod podmienkou, že sú bezpečné. "To znamená, že boli určitým spôsobom zmenené iba organoleptické vlastnosti potraviny, napríklad sa zmenila čiastočne farba alebo vôňa, avšak bez dopadu na bezpečnosť," približuje dôvodová správa.
      Plénum schválilo pozmeňujúci návrh Antošovej, ktorý pripravila po rokovaniach s obchodnými reťazcami. Obchodný reťazec s predajnou plochou nad 400 m2 bude povinný uzatvoriť zmluvu o darovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti s charitatívnou organizáciou, pričom od nej nebude môcť požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie. Charita bude môcť nakladať s potravinami až po jej registrácii, pričom je povinná pred začatím darovania požiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva o vykonanie kontroly každej výdajne.
      Pre prevádzkovateľov, ktorí uvádzajú potraviny na trh s predajnou plochou pod 400 štvorcových metrov, bude zachovaná možnosť uzatvoriť zmluvu o darovaní potravín po dátume minimálnej trvanlivosti. Antošovej pozmeňujúcim návrhom sa ustanovujú minimálne požiadavky na zmluvu o darovaní potravín. Musí obsahovať harmonogram plnení a podmienky dodania a prevzatia zmluvy.
      Parlament schválil aj jej druhú novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorou umožní distribútorom sprístupnenie kozmetických výrobkov po dátume minimálnej trvanlivosti charitatívnym organizáciám. Výrobky však nesmú ohroziť zdravie ľudí. "Takéto výrobky môžu byť na trh uvádzané výlučne spôsobom, že budú darované občianskym združeniam, ktoré vykonávajú verejnoprospešný účel v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb," konštatuje sa v dôvodovej správe. Poslanci odobrili aj jej pozmeňujúci návrh, ktorým špecifikuje, že primárne by mali byť bezodplatne prevedené kozmetické výrobky ako šampón, mydlo, pena na holenie, či zubná pasta, teda výrobky dennej spotreby.

/tasr/

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down