Pozberová úprava a skladovanie, kvalita zrnín

Pozberová úprava zrnín je neoddeliteľnou súčasťou systému ich pestovania. Nakoľko všetky plodiny zaradené do kategórie zrnín pestované v našich podmienkach sú „sezónny produkt“ a sú spotrebovávané priebežne, musia byť hneď po zbere vytvorené a následne až do času vyskladnenia udržiavané podmienky pre dosiahnutie maximálnej kvality pozberaného a následne skladovaného produktu. Súčasťou pozberovej úpravy zrnín je celý rad pracovných operácií, ktoré v súhrne predstavujú určitý technologický postup.

Vnútorná a vonkajšia kvalita zrnín

Skladovanie zrnín je neoddeliteľnou súčasťou hospodárenia s obilným fondom. Zrniny ako sezónny produkt sú spotrebovávané priebežne. Musia byť preto skladované od zberu až po ich použitie k spracovaniu na finálne výrobky, alebo k priamej spotrebe.

Pozberané zrniny sú „živým” materiálom. Ich životné pochody nesmú byť obmedzované pozberovou úpravou, nevhodnými skladovacími podmienkami, alebo nevyhovujúcim ošetrením. Dôležité je vytvoriť pre uskladnené zrniny také podmienky, ktoré zabezpečia požadované vlastnosti zrnín s minimálnymi skladovacími stratami. Preto je potrebné ošetrovaniu a skladovaniu najmä zrnín určených na potravinárske účely venovať zvýšenú pozornosť. Hlavnou zásadou pre udržanie kvality zrnín je ich zber v plnej zrelosti a potreba pozberovej úpravy pred uskladnením zrna v skladovacích priestoroch. Všetky zásahy spojené s pozberovou úpravou zrnín by mali byť vykonávané s ohľadom na udržanie biologickej hodnoty a kvality zrnín.

S použitím dostupných podkladov spracoval:

doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac v RN č. 13

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *