11.12.2019 | 02:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pozemkový fond pokračuje v štvorročnom boji o pozemky za milióny eur

Slovenský pozemkový fond je v ďalšom spore za milióny eur. Súdny spor závažnosťou aj rozsahom pripomína sériu súdnych konaní voči spoločnosti Slanské lesy, s.r.o. Informovala o tom v Bratislave Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka SPF.

BRATISLAVA. "Žalobou podanou na Okresnom súde v Trebišove bránime záujmy štátu aj nezistených vlastníkov, domáhame sa určenia vlastníctva nehnuteľností, ktoré boli dotknuté neoprávneným dedením konfiškovaných pozemkov grófa Ladislava Berchtolda. Hovoríme o rozlohe niekoľkých stoviek hektárov," priblížila Šklíbová.
Spresnila, že žalobu na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v katastrálnych územiach Veľký Kazimír a Brezina podal SPF pred štyrmi rokmi, v novembri 2015. Domáhal sa ňou toho, aby súd rozhodol o vlastníctve nehnuteľností, ktoré patria Slovenskej republike a neznámym vlastníkom. Tých pred súdom zastupuje práve fond.
"Jedná sa o rozsiahle nehnuteľnosti, predovšetkým ornú pôdu, záhrady, trvalé trávnaté porasty, ktoré boli v minulosti skonfiškované bývalému vlastníkovi, grófovi Ladislavovi Berchtoldovi," vysvetlila Šklíbová.
V konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim (ROEP) bolo priznané vlastníctvo tomuto grófovi bez toho, aby príslušná komisia preverovala skutočný právny stav nehnuteľností.
"Po zapísaní grófa Bechtolda na list vlastníctva vo Veľkom Kazimíre a v Brezine sa začali diať zvláštne veci. Uskutočnilo sa dedičské konanie, kde mal tento gróf Berchtold údajne len dvoch dedičov. Jedna z nich, žijúca v USA na Floride, mala zdediť všetky nehnuteľnosti v rozsahu niekoľko stoviek hektárov a v niekoľkomiliónovej hodnote," priblížila Irena Sopková, právna zástupkyňa SPF v predmetnom spore. Dedička sa dedičského konania nezúčastnila a zastupoval ju iba advokát z Trebišova, ktorý dotknuté nehnuteľnosti následne v jej mene zveril do nájmu ďalším osobám a tie majú dedičke platiť nájomné.
Kontroverzie zo strany advokáta podľa jej slov pokračovali aj po tom, čo SPF podal žalobu na okresnom súde v Trebišove, kde žalovanou bola priamo dedička žijúca na Floride. "Advokát predložil súdu plnú moc, ktorá však nikdy nebola overená tzv. apostilou. Napriek tejto skutočnosti s ním po dobu vyše štyroch rokov konal súd ako s právnym zástupcom dotknutej dedičky," spresnila Sopková.
Do konania podľa nej vstupujú aj ďalšie nezrovnalosti. Objavili sa totiž listiny, ktoré sa v súčasnej dobe nenachádzajú na jednotlivých katastrálnych úradoch ani v archívoch, a svedčia o tom, že dotknuté nehnuteľnosti mali byť pripravované ako dar pre inú osobu - lekára, ktorý mal grófovi Berchtoldovi zachrániť život. Táto osoba zároveň vypovedala v prospech obžalovaného Milana Iča, známeho z kauzy Slanské lesy. Sopková pripomenula, že súdy tu v sérii konaní už čiastočne rozhodli v prospech SPF a štátneho podniku Lesy SR, a síce, že lesy a poľnohospodársku pôda, ktoré spoločnosť Slanské lesy, s.r.o., získala na základe notárskeho osvedčenia o vydržaní, nepatria tejto spoločnosti, ale štátu.
Sopková priblížila, že v zložke trestných spisov sa tiež našli všetky pôvodné doklady aj s návodom, ako previesť nehnuteľnosti zo Slovenskej republiky na dedičku žijúcu v USA. "V zložke sa okrem iného nachádza aj dokument podpísaný osobou známou z kauzy Slanské lesy, v ktorom je presne popísaný rodokmeň grófa Berchtolda. Z neho je pritom zrejmé, že dedička, ktorá v rámci dedičského konania nadobudla predmetné nehnuteľnosti, zďaleka nebola jedinou dedičkou grófa Berchtolda. Ďalšou zaujímavosťou je aj to, že po získaní týchto listín v roku 2006 boli všetky tieto listiny predložené prokuratúre v Michalovciach, ale trestné oznámenie Slovenskej republiky, ktorú zastupovali Lesy SR a SPF, boli odmietnuté," uviedla Sopková.
Súdny spor o nehnuteľnosti vo Veľkom Kazimíre a v Brezine trvá podľa Sopkovej presne štyri roky.

/tasr/

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down