21.07.2023 | 03:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

PPA v rámci opatrenia Zelená nafta rozdelí farmárom 32 miliónov eur

        Bratislava 21. júla (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyzvala oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí na opatrenie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach, takzvaná Zelená Nafta 2023. Žiadosti môžu žiadatelia posielať do 21. augusta, informovala v piatok PPA.


        "Cieľom pomoci je podporiť poľnohospodársku prvovýrobu formou vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. PPA takto podporuje prvovýrobcov v rastlinnej a živočíšnej výrobe, pričom alokácia na túto výzvu predstavuje sumu 32 miliónov eur," uviedla PPA.
        Žiadosť je možné podať po prihlásení prostredníctvom formulára na webovej stránke http://itms2014.sk/. Vyplnený formulár žiadosti žiadateľ predkladá spolu s povinnými prílohami buď elektronicky, ak disponuje elektronickým podpisom, alebo poštou s overenými podpismi na žiadosti na adresu PPA.
        PPA dodala, že ak daný roľník nie je evidovaný v Registri právnických osôb a podniká podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov ako samostatne hospodáriaci roľník, je povinný k žiadosti priložiť aj originál alebo úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka, spolu s aktuálnym potvrdením obecného úradu, že osvedčenie trvá.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down