31.05.2018 | 06:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

PPA vlani žiadateľom vyplatila v rámci podporných schém 658,58 milióna eur

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila v roku 2017 na jednotlivé podporné schémy 658,58 milióna eur. Najvyšší podiel z toho tvorili priame platby, ktoré dosiahli výšku 533,33 milióna eur. Vďaka novozavedeným opatreniam na zvýšenie transparentnosti, prevencie podvodov a nezrovnalostí v roku 2017 na projektové podpory nevyplatila 11,05 milióna eur. Celkovo vykonala 7553 kontrol na mieste, odstúpila od 76 zmlúv. Uviedol to vo štvrtok v rámci verejného odpočtu činnosti PPA za minulý rok jej generálny riaditeľ Juraj Kožuch.

BRATISLAVA. "V súvislosti s legislatívnou podmienkou mať najmenej 75 % plochy zakreslenej v digitálnej podobe prostredníctvom GSAA sme dosiahli viac ako 80 % digitálnej plochy, čo je veľký úspech. Stalo sa tak vďaka podpore a pomoci žiadateľom, ktorým naši administrátori na regionálnych pracoviskách pomáhali so zakresľovaním hraníc užívania. Zároveň nám to však prinieslo zvýšenie počtu nezrovnalostí medzi digitálnymi a 'papierovými' žiadosťami. Do budúcnosti je však digitalizácia jediným možným riešením, ktoré prinesie množstvo výhod aj zrýchlenie procesov," uviedol Kožuch.
Spresnil, že vlani prijala PPA na priame platby 53.645 žiadostí, z toho bolo schválených 71 % a vyplatených 274,07 milióna eur. Prvýkrát v histórii svojho fungovania vyplatila preddavky, a to v sume 22,78 milióna eur. V rámci neprojektových opatrení Programu rozvoja vidieka (PRV) SR 2014 až 2020 vyplatila celkovo 361,78 milióna eur, pričom najväčší podiel tvorili platby na znevýhodnené oblasti, tzv. ANC, vo výške 247,6 milióna eur.
Na projektové podpory vlani podľa Kožucha vyplatila PPA 103,66 milióna eur v celkovo 394 žiadostiach o platbu. Vlani vyhlásila PPA v rámci PRV SR na roky 2014 až 2020 celkovo 6 nových výziev a uzatvorila dve z nich - podporu na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry a podporu na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. V súvislosti s administráciou veľkého množstva projektov PPA vlani prijala 234 žiadostí o zmenu projektu, čo značne oneskorilo vyplácanie platieb. V roku 2017 bolo prijatých 141 žiadostí o záložné právo, čo je o 80 viac ako rok predtým.
Kožuch zároveň upozornil, že pre zvýšenie transparentnosti, prevencie podvodov a nezrovnalostí zaviedla PPA už v roku 2016 viaceré opatrenia ako napríklad 100-% kontrolu na mieste každého projektu pri každej žiadosti o platbu vybraných opatrení aj preverovanie konfliktu záujmov pri posudzovaní projektov a vyhodnocovaní verejného obstarávania (zavedenie 100-% korekcie v prípade zistenia konfliktu záujmov). PPA zaviedla taktiež kontrolu stavebných investícií a stavebných rozpočtov prostredníctvom certifikovaného softvéru ODIS, čím zabraňuje schváleniu a vyplateniu neúmerne nadhodnotených projektov. Tieto opatrenia prispeli k zníženiu vyplatených súm v roku 2017 o 11,05 milióna eur oproti požadovaným 146,56 milióna eur.

/tasr/

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down