19.08.2022 | 11:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

PPA zverejnila výzvu na zelenú naftu

      Bratislava 19. augusta (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí na opatrenie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (tzv. zelená nafta 2022).


      Cieľom pomoci je podporiť poľnohospodársku prvovýrobu formou vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti v termíne od 18. augusta 2022 do 19. septembra 2022.
      Limit pri poskytovaní štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (zelená nafta 2022) je 32 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2021 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zvýšilo normatívy pre živočíšnu výrobu na podporované hospodárske zvieratá.  
      Oprávnenými žiadateľmi sú podľa PPA subjekty pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe. V rámci podporného opatrenia zelená nafta 2022 sú podporovaní prvovýrobcovia v rastlinnej a živočíšnej výrobe podľa špecifikácie, ktorú žiadatelia nájdu v prílohe výzvy na webe PPA. Zároveň tam nájdu aj "Usmernenie k podávaniu žiadosti" s presným návodom, ako postupovať celým procesom registrácie a podávania žiadosti.
      Vyplnený formulár žiadosti žiadateľ predkladá spolu s povinnými prílohami elektronicky, ak disponuje kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo poštou s overenými podpismi na žiadosti na adresu PPA.
      Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na sekcii organizácie trhu a štátnej pomoci, odbore štátnej pomoci PPA, na e-mailovej adrese zelenanafta@apa.sk. Všetky informácie majú žiadatelia k dispozícii na www.apa.sk.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down