27.03.2012 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pracovné stretnutie vystavovateľov

Práve v deň svätého Valentína, 14. februára 2011 sa v penzióne Žitava vo Dvoroch nad Žitavou konalo druhé pracovné stretnutie organizátorov Celoslovenských dní poľa s vystavovateľmi.

Stretnutie zorganizovala spoločnosť Profi Press, vydavateľstvo Roľníckych novín v spolupráci so Združením agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou. Hlavným cieľom výstavy Celoslovenské dni poľa je prezentácia širokého sortimentu odrôd a hybridov poľnohospodárskych plodín, ale aj pokusov ochrany a výživy rastlín. Chýbať nebude ani výstava a ukážky poľnohospodárskej techniky.
V úvodnom vystúpení Ing. Stanislav Becík, PhD. - predseda ZAD Dvory nad Žitavou vyzdvihol myšlienku zorganizovať celoštátnu prehliadku maloparcelových pokusov odrôd poľných plodín, ochrany a výživy rastlín, ktorá môže širokej odbornej verejnosti ponúknuť ucelený sortiment nových, ale aj tradičných odrôd a hybridov poľných plodín, ukážky moderných systémov ochrany rastlín a pokusy s výživou rastlín. Význam takto pripraveného podujatia vidí aj v skutočnosti, že každý agropodnikateľ bude môcť priamo v teréne posúdiť ponúkané odrody, uvidí, čo je možné dosiahnuť s kvalitnými osivami v interakcii s efektívnou ochranou rastlín a ako dosiahnuť čo najlepšie zhodnotenie svojich vkladov do pôdy.
Dôležitým bodom programu bolo oboznámenie zadávateľov pokusov s doterajším priebehom prípravných prác, so stavom porastov a taktiež s ďalšími krokmi, ktoré bude ešte potrebné vykonať do 6. júna – začiatku Celoslovenských dní poľa. Ucelený systém organizácie prípravných prác a technicko - organizačné zabezpečenie podujatia vo svojom vystúpení predstavil Ing. Martin Sedláček, riaditeľ Profi press, s.r.o. Podrobne informoval účastníkov pracovného stretnutia o dispozičnom riešení areálu výstavy, o odbornom programe a tiež o sprievodných podujatiach, ktoré obohatia Celoslovenské dni poľa. Pre návštevníkov výstavy bude pripravená prezentácia a poradenstvo Centra výskumu rastlinnej výroby Piešťany na aktuálne témy ochrany a výživy rastlín, minimalizačných technológii a moderných osevných postupov. Nemenej zaujímavá bude aj výstava a predvádzanie poľnohospodárskej mechanizácie, ukážky GPS navigácie traktorov, ale aj súťaž v orbe konským záprahom.
Na pracovnom stretnutí boli upresnené aj termíny ďalších dvoch akcií, ktoré bude organizačne zastrešovať radakcia Roľníckych novín. Jedná sa o Deň poľa slnečnice, ktorý sa uskutoční 22. augusta 2012 na pozemkoch Združenia agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou. Jesenná prehliadka hybridov kukurice bude spojená s Dňom poľa v Seliciach 10. októbra, ktorú organizuje AGRION - Združenie výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky v Slovenskej republike.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down