Pre každé pole – úrodné aj kvalitné

Spoločnosť OSEVA Slovakia v rámci svojho prezentačného priestoru na 6. ročníku Celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou, predstavila portfólio osív hustosiatych obilnín, najmä pšenice spolu s odporúčaniami do technológií ich pestovania.

„Sme osivárskou spoločnosťou s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Marcelovej v Komárňanskom okrese, kde je sústredená aj podstatná časť našej výroby – postavená na dvoch výrobných programoch. Prvým z nich sú osivá hustosiatych obilnín, kde nosnou je ozimná pšenica. Druhou špecializáciou je výroba osív kukurice, kde sme jedným z posledných výrobcov osivovej kukurice na Slovensku z nášho a českého šľachtenia. Celý proces – od šľachtenia až po samotnú výrobu osiva prebieha tu na Slovensku,“ priblížila spoločnosť a jej zameranie Ing. Ludmila Luptáková, obchodno-marketingová manažérka spoločnosti OSEVA Slovakia.

V poľnej časti prezentácie predstavila 12 odrôd ozimnej pšenice ako hlavnú časť ponuky ozimín pre slovenských pestovateľov. L. Luptáková pripomenula, že OSEVA Slovakia je členom koncernu AGROFERT, „pričom pre celú skupinu pôsobiacu na Slovensku je pšenica kľúčovou komoditou.“ Ako ďalej dodala, “v pšenici popri odrodách, ktoré zastupujeme a vyrábame, máme spoluprácu so spoločnosťou PENAM na projekte odrôd pod názvom „PENAM odporúča“, ktorý prepája pestovateľov so spracovateľským priemyslom.“ V rámci tohto projektu sú zaradené odrody, ktoré prešli náročným testovaním z hľadiska potravinárskej kvality. „Na druhej strane my – ako osivárska firma, vyberáme odrody podľa dosiahnutých úrod a celkových pestovateľských vlastností,“ objasnila účasť na projekte. Dobrým príkladom spolupráce so spoločnosťou PENAM je odroda Arkeos. Ide o veľmi skorú, vysoko výkonnú ozimnú pšenicu, ktorá sa využíva na výrobu sušienok a oblátok. Z ďalších odrôd upriamila pozornosť na Athlon, ktorá je odpoveďou na meniace sa podmienky prostredia s prevládaním výrazného vlahového deficitu, kde sa presadia suchovzdorné materiály. „Takou je práve táto odroda elitnej pekárskej kvality – zaradená v programe „PENAM odporúča“. Jej veľkou výhodou je skorosť,“ dodala L. Luptáková. 

V spoločnosti kladú dôraz na preverenie odrôd v registračných skúškach ÚKSÚP-u.

„Odrody skúšame aj v poloprevádzkových pokusoch, kde ich porovnáme s našimi a konkurenčnými pšenicami. Už spomenutá odroda Athlon dosiahla pred dvomi rokmi v Tešedíkove 11 ton zrna z hektára, pričom hektárový priemer ďalších odrôd v pokuse bol 9 ton. V minulom roku sa takto presadila odroda Attraktion – potravinárskej kvality „A“, ktorá je pasovaná za nástupcu odrody Genius – v súčasnosti najpestovanejšej odrody pšenice na Slovensku,“ uviedla k výsledkom.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách č. 31.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *