27.03.2018 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

„Pre výrobu potravín bez GMO máme jedinečné podmienky“

Slovensko, ako jedna z mála krajín EÚ, si môže dovoliť dopestovať dostatok sóje a vyrobiť kŕmne zmesi pre pokrytie potrieb všetkých hospodárskych zvierat a spotrebiteľom dodať mäso, mlieko a vajcia so zárukou, že pochádza zo zvierat, ktoré neboli kŕmené s geneticky modifikovanými plodinami (GMO). Pre Slovensko sa tak otvára jedinečná príležitosť zaradiť sa medzi krajiny bez GMO. Kľúčovou plodinou, ktorá k uvedenému môže prispieť je práve sója - u nás pestovaná bez genetickej modifikácie.

Slovensko bez GMO

Dôvody, prečo vyhlásiť Slovensko v statuse bez GMO, sú viaceré. Z hľadiska legislatívy EÚ to umožňuje smernica EP a Rady EÚ 2015/14 z 11. marca 2015, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť, alebo zakázať pestovanie GMO na ich území. EÚ kladie veľký dôraz na bezpečnosť potravín. S uvedeným súvisí postupný trend v členských krajinách EÚ obmedziť výrobu potravín na báze genetických modifikácií, takými sú napr. Maďarsko, časť Nemecka, Švajčiarsko, Rakúsko, Srbsko, Česká republika a pod.

Slovensko má výhodnú pozíciu z hľadiska zdrojov bielkovinových krmív. Na rozdiel od mnohých európskych štátov dokáže byť v tomto smere sebestačné. Podpora produkcie bielkovinových krmív je aj aktuálnou prioritou EÚ. V kontexte s dostatočnými zdrojmi bielkovinových krmív súvisí aj jedna z priorít vlády SR a Ministerstva pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR, ktorou je zvýšenie podielu slovenských potravín na pultoch obchodov.

Výhody projektu

Spustením projektu výroby potravín bez GMO by sa Slovensko pridalo k členským štátom, ktoré rešpektujú ochranu životného prostredia a kladú vyšší dôraz na bezpečnosť potravín. Veľkým prínosom projektu je zvýšená konkurencieschopnosť a produkcia potravín s vyššou pridanou hodnotou. Z hľadiska zahraničného obchodu príde k reálnemu zníženiu salda o približne 45 až 50 miliónov euro ročne, čo predstavuje dovoz sójových derivátov na Slovensko. Predpokladom je zvýšenie osevných plôch sóje s pozitívnym prínosom pre zúžené osevné postupy. V neposlednom rade sa priaznivo prejaví zníženie závislosti od zahraničných dodávateľov a podpora domácich výrobcov a domácej spotreby.

Výstupy projektu majú v budúcnosti predpoklady objektivizovať dôvody pre obmedzenie dovozov určitých druhov GMO potravín a tým vylúčenie situácie, aby sa Slovensko nestalo tzv. „odpadkovým košom menej hodnotných potravín“.

Princípy fungovania projektu

Základom projektu bude vytvorenie Registra certifikovaných subjektov v čistej línii bez použitia GMO, v ktorom budú pestovatelia, množitelia osiva sóje, spracovatelia, producenti kŕmnych zmesí, chovatelia hospodárskych zvierat a obchodníci. Budú môcť používať značku „Slovak Soya“.  Podmienkou pre ich činnosť je certifikácia v zmysle uznaného štandardu. Značku „Vyrobené bez použitia GMO“ budú môcť používať výrobcovia kŕmnych zmesí, chovatelia hospodárskych zvierat, spracovatelia ako sú napr. mliekari a mäsiari.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down