Pre zákon o odpadoch budú potravinári musieť znižovať mzdy a prepúšťať

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) a jej členovia – potravinári – ostro kritizujú zákon o odpadoch, ktorý im od júla tohto roka mnohonásobne zvýšil finančné náklady na likvidáciu odpadov z potravinových obalov. Vyzývajú preto Ministerstvo životného prostredia (MŽP) a vládu SR, aby prehodnotili prijatý zákon. Informovala o tom hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.

BRATISLAVA. To, že potravinári musia platiť za triedenie, zber a likvidáciu odpadov z obalov nimi vyrobených potravín, napríklad sklenených fliaš na mlieko, PET fliaš na džúsy či papierových obalov z múky či cukru, nie je podľa nej novinkou, pretože zo zákona tak robia od roku 2002.       Upozornila, že novinkou od 1. júla 2016 je obrovská finančná záťaž na výrobcov potravín na Slovensku, ktorú priniesla novela zákona o odpadoch novými pravidlami a neúnosným rozšírením zodpovednosti výrobcov za systém nakladania s triedeným odpadom. Oproti obdobiu spred júla 2016 musia momentálne potravinári platiť 6- až 10-násobne vyššie poplatky organizáciám zodpovednosti výrobcov za zabezpečenie spätného zberu odpadov z obalov potravín. Samotný potravinár si podľa zákona takýto zber nemôže zabezpečiť.       Potravinári podľa nej zo zákona platia náklady na infraštruktúru obcí na zabezpečenie triedeného zberu (náklady na nákup zberných nádob a vriec, údržbu zberných nádob, náklady na zber prostredníctvom zberných dvorov, zberní, školských zberov) a tiež náklady na zber triedeného odpadu. Platia tiež náklady na lisovanie, balenie, skladovanie, manipuláciu, ďalej náklady na expedíciu, ako aj nepriame výrobné náklady na zabezpečenie triedeného zberu technického operátora.       Potravinári podľa Holéciovej financujú aj propagačné a vzdelávacie aktivity pre obyvateľov o triedení odpadu a rovnako aj vzdelávanie žiakov v školách, čo SPPK považuje za prenesenú zodpovednosť štátu a ministerstva školstva na potravinárske firmy.       Podotkla, že MŽP SR síce vydalo organizáciám zodpovednosti výrobcov za odpady akreditáciu, ale nekontroluje a nereguluje, ako a na základe čoho určujú výšku poplatkov za ich služby pre potravinárske firmy.       Zdôraznila, že potravinárske firmy, ktoré sú členmi SPPK, preto ostro kritizujú nastavený systém. Spochybňujú transparentné určovanie cien za odpady a zároveň sa obávajú prípadného monopolného charakteru organizácií zodpovednosti výrobcov. Rovnako kritizujú samotnú výšku poplatkov, ktorá reálne ohrozuje fungovanie potravinárskeho priemyslu na Slovensku, prináša znižovanie miezd zamestnancov a v krajnom prípade až prepúšťanie pracovníkov. Potravinárstvo je pritom v programovom vyhlásení vlády zaradené medzi strategické odvetvie hospodárskej politiky štátu, ktoré je potenciálnym zdrojom zamestnanosti.       Potravinári preto podľa Holéciovej žiadajú MŽP a vládu SR, aby prehodnotili prijatý zákon. Žiadajú, aby MŽP vypracovalo analýzu predpokladaných nákladov na zabezpečenie systému triedeného zberu odpadov v SR a na jej základe pristúpilo k regulácii cien za jednotlivé druhy odpadov. „Je neprípustné, aby potravinári museli podpísať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov a zároveň niesli zodpovednosť za plnenie limitov zhodnocovania a recyklácie pre daný druh odpadu a v prípade nesplnenia limitov boli štátom pokutovaní,“ podčiarkla. Do financovania systému triedeného zberu je nevyhnutné zapojiť aj výrobcov obalov, pre ktorých sú obaly ich finálnym produktom.       „Potravinári žiadajú vládu SR, aby apelovala na maloobchod zohľadniť túto legislatívnu zmenu v cenách finálnych výrobkov alebo aby tento cieľ zabezpečila priamo zákonnou reguláciou. Potravinári apelujú na vládu SR, aby zodpovednosť za vzdelávanie v oblasti triedeného zberu bola robená systémovo prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a financovaná zo strany štátu,“ dodala hovorkyňa SPPK.

/tasr/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *