28.06.2024 | 11:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prečo je vhodné použiť presné sejacie stroje?

Požiadavka na presnejšie rozmiestnenie semien na ploche, pri ich menšom výsevnom množstve, vracia do stredu záujmu možnosť využitia presných sejacích strojov aj na sejbu repky. Použitie tohto typu stroja zaisťuje presné rozmiestnenie semien nielen do požadovanej hĺbky, ale aj ich presné rozmiestnenie v riadku. Presné rozmiestnenie osiva spolu s požadovanou kvalitou prípravy osivového lôžka zaisťuje vhodné podmienky na jesenný vývoj rastlín a ich dobré prezimovanie. Je teda možné znížiť výsevok. Pri súčasných odrodách sa vysieva okolo 40 semien na meter štvorcový pre líniové a 30 semien na meter štvorcový pre hybridné odrody. Všeobecne sa odporúča, aby počet rastlín v riadku neprekročil 15 na bežný meter. 
Pre bezpečné a isté vzchádzanie osiva
Presné sejacie stroje sú schopné svojou konštrukciou veľmi dobre zaistiť rovnomernú hĺbku uloženia osiva. Výsevné ústrojenstvo týchto sejacích strojov umožňuje optimalizovať veľmi presne vzdialenosť semien v riadku. Presným plošným rozložením semien je možné dosiahnuť bezpečné a isté vzchádzanie osiva. Plošne rovnomerné rozmiestnenie semien veľmi napomáha rovnomernosti porastov. Presný výsev umožňuje pomerne presne dávkovať nielen osivo, ale taktiež dáva výbornú možnosť výsevku podľa aktuálnych podmienok aj na jednotlivých častiach pozemku. Výhodou použitia presných sejacích strojov je tiež technicky zvládnuté zapravovanie štartovacej dávky hnojiva pri výseve, prípadne aj súčasná aplikácia pesticídov. Širšie rozostupy riadkov a väčšie medziriadkové vzdialenosti zaisťujú rastlinám vhodný priestor na rýchle vzchádzanie, po vzídení dostatok svetla na rast listov a následne koreňov, ktoré využívajú zásobu vody a živín z hĺbky pod osivovým lôžkom, kam sú nútené rásť. Rastliny sú celkovo robustnejšie s veľkou listovou plochou, čo umožní ich maximálne vetvenie a nasadenie postranných produktívnych vetiev, ktoré rastlina uživí a ktoré budú tvoriť základ úrody.
Limity
Využívanie presných sejacích strojov na výsev repky má však aj svoje limity. Základným limitujúcim faktorom je bezpochyby pracovná rýchlosť. Väčšina do nedávno využívaných výsevných ústrojenstiev odvádzala kvalitnú prácu pri pracovnej rýchlosti maximálne 8 až 9 km za hodinu. Použitie vyššej pracovnej rýchlosti znamenalo výrazné zhoršenie presnosti uloženia semien v riadku. 
Prednosti
Pre založenie porastov repky sa s úspechom využívajú presné sejacie stroje bežne používané na siatie cukrovej repy. Tieto stroje sú aj na siatie repky využívané rovnako ako pri siatí cukrovky s rozstupom riadkov 45 centimetrov. Z výsledkov pokusov vyplýva, že tento rozstup riadkov úrodu repky výraznejšie neovplyvní. Prispôsobenie sejacieho stroja je v tomto prípade veľmi jednoduché. Spravidla ide o výmenu výsevných kotúčov (vyšší počet menších otvorov). Z agronomického hľadiska získame porast s vysokou poľnou vzchádzavosťou. Vysokú poľnú vzchádzavosť zaisťuje uloženie osiva do kvalitne pripraveného osivového lôžka a do presne nastavenej hĺbky, rovnako ako je to pri repe. 
Pri presných sejacích strojoch využívaných na sejbu kukurice a slnečnice je situácia predsa len komplikovanejšia. U týchto strojov prevláda medziriadková vzdialenosť 75 centimetrov. Táto vzdialenosť je (ako preukázal rad pokusov) príliš veľká na sejbu repky. Vzdialenosť semien od seba v riadku pri rozstupe riadkov 50 centimetrov je pri požadovanom počte 40–60 rastlín na meter štvorcový je 3 až 5 cm a pri 20 rastlinách na meter štvorcový je vzdialenosť 4 až 6 centimetrov. Pri rozstupe riadkov 75 centimetrov je vzdialenosť semien od seba v riadku pri požadovanom počte 40–60 rastlín na meter štvorcový – 2,5 až 3 centimetre a počte rastlín 20 na meter štvorcový – 6,5 centimetra (pri dvoj-riadku to je 13 centimetrov). 
Aké máme možnosti

V poslednom období sa konštrukcia týchto strojov mení tak, aby umožnila jednoduchou úpravou prestavbu stroja na polovičný rozstup riadkov, teda 37,5 centimtra (návrat k rozstupu riadkov používaných pri produkcii silážnej kukurice). Je teda logické, že sa aj tieto stroje začínajú uplatňovať pri sejbe repky.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down