22.01.2020 | 08:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prečo používať pomocné prípravky Galleko®

Je začiatok roka a nová sezóna je pred nami. Aká bude to ešte nikto netuší. No pozrime sa na tú uplynulú. Minulý rok nezačal pre pestovateľov najlepšie. Mierna zima a nedostatok zrážok ovplyvnili sejby jarín. Na stave prezimovaných ozimín sa zasa v niektorých lokalitách výrazne podpísala zver. Deficit zrážok a nadpriemerne teplé počasie potrápili vzchádzajúce porasty a teda aj pestovateľov. Dlho očakávané zrážky prišli až v máji. S nimi boli spojené aj predpovede bohatých úrod. No tie vo výraznej miere „okresali“ teplé a suché mesiace. Jeseň znova poznačilo teplé počasie s občasnými zrážkami. Spomenuté faktory výrazne ovplyvnili aj konečné výsledky a to takmer u všetkých plodín. Každý pestovateľ má už „svoje“ rokmi overené postupy, ako eliminovať uvedené vplyvy. Čoraz častejšie do svojich technológii zahrňujú aj rôzne pomocné látky.

     Overené riešenie v tejto oblasti ponúka aj Galleko®. Je možné ho aplikovať tak na poškodené porasty s cieľom ich regenerácie a  stimulácie, ako aj na kvalitné porasty, za účelom zlepšenia konečného výsledku. Medzi základné zložky prípravkov Galleko patria humínové látky, zmes aminokyselín, fytohormóny a ich prekurzory, protistresové látky, výťažky z morských rias a vyvážená zmes výživových mikro a makroprvkov. Humínové látky sa podieľajú na rozvoji a tvorbe koreňovej sústavy a podporujú vytváranie jemných koreňových vlásočníc. Vďaka tomu majú ošetrené rastliny dlhší a bohatší koreňový systém. Jedince tak majú lepší prístup k výžive a vlahe a to aj v nepriaznivých podmienkach. Kvalitný a fungujúci koreň je prvým predpokladom dobrej úrody.  Aminokyseliny sa podieľajú na bunkovej stavbe. Ich syntéza v rastline je však v stresových podmienkach značne obmedzená. Priamym pridaním sa tak stimuluje rast a zároveň aj urýchľuje regenerácia. Navyše slúžia ako vynikajúci nosič látok, ktoré sa aplikujú spolu s nimi. Auxíny a ich prekurzory usmerňujú tok živín do práve vznikajúcich orgánov rastliny. V počiatočných vegetačných štádiách tak podporujú rozvoj koreňa a koreňovej sústavy. V tých neskorších stimulujú rast nadzemnej časti. Cytokiníny majú zasa dôležitú úlohu v mnohých vegetačných fázach rastliny. Podporujú delenie buniek, účastnia sa klíčenia semien, rozvoja koreňa a okrem iného riadia aj starnutie listov. Pôsobia inhibične voči auxínom a ich pridaním v počiatočných fázach sa tak posilní tvorba odnoží, vetiev rastlín. Úlohou protistresových prvkov je pomôcť jedincom prekonať negatívne vplyvy počasia (chlad, teplo, nedostatok a nadbytok vlahy).

    Čiastočne túto funkciu plnia aj výťažky z morských rias, ktoré prípravky Galleko obsahujú. Riasy sú získavané z miest, ktoré sú charakteristické dlhými odlivovými a záplavovými fázami. Sú tak vystavované značných stresom. Schopnosť odolávať týmto stresom prenášajú aj na ošetrené rastliny. No a zabúdať nesmieme ani na výživové mikro a makroprvky. Ich úlohu nie je vyriešiť výživu rastliny počas celého vegetačného obdobia ale vykryť „momentálny“ výživový deficit. Urýchli sa tým nástup účinku prípravkov Galleko. Aplikácia je navyše možná aj v TM s pesticídmi (obmedzenie platí iba pre herbicídy) a mimokoreňovou výživou. Všetky spomenuté zložky sú kombinované v jednotlivých prípravkoch tak aby sa zabezpečil morforegulačný, stimulačný a protistresový účinok. Zabudnúť nesmieme ani na vysokú regeneračnú schopnosť, ktorú ocenia pestovatelia pri poškodených porastoch (zver, ľadovec, zamokrenie). Technológia Galleko pre jednotlivé plodiny pozostáva z viacerých aplikácii a má svoju logickú nadväznosť. Cieľom je dosiahnuť čo najlepšiu ekonomickú efektívnosť pri ich použití. Toľko však teória. Pozrime sa, ako si títo „pomocníci“ počínali v praxi.

     Dneska  sa zameriame na oziminy. Prvou z nich je repka ozimná. Ako už bolo spomenuté v úvode, aj v minulom roku bolo veľa porastov, ktoré išli do zimy pripravené veľmi dobre. No na jar už bola situácia diametrálne odlišná. Časté návštevy zvery v zimnom období dali týmto porastom riadne zabrať. Tento prípad sa týkal aj parcely v okolí Rimavskej Soboty (obr. 1). Pre jej čo najrýchlejšie zotavenie sme vybrali dvojicu prípravkov Galleko koreň a Galleko univerzál (0,4 l/ha a 0,4 l/ha). Ich úlohou bolo skrátiť čas regenerácie, podporiť obnovu a rast koreňovej sústavy a stimulovať rast postranných vetiev. Výsledok je možné vidieť na obr. 2. Časť parcely kde sa aplikovali uvedené Galleko prípravky dosiahla o 300 kg vyšší výnos ako zvyšok parcely (kontrola). Číselný výsledok len potvrdil viditeľné rozdiely v kvalite koreňovej sústavy, navetvení jedincov a počte šešulí.

 

Obr. 1 Repka ozimná, hybrid Dalton, poškodenie zverou, foto 28.2.2019 (okres Rimavská Sobota)

 

 

 

Obr. 2 Repka ozimná, hybrid Dalton, vľavo kontrola, vpravo Galleko, foto 2.7.2019 (okres Rimavská Sobota).

 

 

      A čo dokáže aplikácia už spomínanej dvojice prípravkov v nepoškodených porastoch sa mohli presvedčiť aj v nitrianskom kraji (okres Nitra, SR). Pokus sa tu uskutočnil na výmere 40 ha. Výsledkom bolo zvýšenie úrody na časti ošetrenej Gallekom o 560 kg (hybrid ES Cesario). Zaujímavosťou tohto pokusu bolo, že 17 dní po aplikácii (v čase chýbajúcich zrážok) kontrolná časť parcely už bola v plnom kvete, zatiaľ čo časť ošetrená Gallekom ešte len začínala kvitnúť.

     Celú technológiu Galleko určenú pre pšenice vyskúšali v minulej sezóne na podniku Agropodnik Košetice, a.s. (okres Pelhřimov, ČR). Pri príprave osiva (morení) okrem moridla použili aj prípravok Galleko špeciál. Tento prípravok podporuje dobré zakorenenie rastlín a pomáha rastlinám prekonať počiatočné vegetačné fázy. Viditeľným znakom ošetrených jedincov je lepšia a kvalitnejšia koreňová sústava, vzchádzanie a zapojenie porastu je rovnomernejšie a má vplyv aj na počet vytvorených odnoží. Dôležité je však odnože nielen vytvoriť, ale aj udržať. Práve preto tu na jar na regeneráciu porastu použili prípravok Galleko univerzál. Cieľom bolo zefektívniť regeneračné procesy v rastline, posilniť a podporiť tvorbu koreňovej sústavy aby dokázala vyživiť vytvorené odnože. Zabúdať nesmieme ani na stimulačný efekt aplikácie a protistresové pôsobenie. V závere bol uvedený porast ošetrený ešte prípravkom Galleko zmáčadlo. Jeho úlohou bolo podporiť nalievanie zrna, vyššia HTZ a dopomôcť dopestovať úrodu vo vyššej kvalite (obsah N – látok, bielkovín a lepku). Výsledkom tohto snaženia bolo zvýšenie úrody o 580 kg a to aj napriek nepriaznivým faktorom (vysoké teploty, absencia zrážok na začiatku roka a v závere sezóny). Ako ukazuje fotodokumentácia (Obr. 3) aj v záverečných fázach mal ošetrený porast väčší počet odnoží a lepšiu koreňovú sústavu.

 

Obr. 3 Pšenica ozimná, odroda Manitou, vľavo kontrola, vpravo Galleko, Agropodnik Košetice, a.s. (okres Pelhřimov, ČR), foto 11.7.2019

 

 

 

       Jednotlivé Galleko prípravky sú zostavené tak, aby umocňovali a podporovali procesy, ktoré v danej dobe v rastlinách prebiehajú. Preto každá aplikácia, v rámci technológie Galleko, má svoj význam a je prínosom. Nepriaznivé a stresové faktory pre rastliny sú len veľmi ťažko predvídateľné. Preto, protistresové pôsobenie prípravku aplikovaného na rastlinu v začiatkoch vegetačného obdobia, nemusí vydržať až do konečnej  fázy. Je dobré tieto látky počas jej vývoja pravidelne dopĺňať. Prax však potvrdzuje, že aj čiastkové aplikácie (nie celá technológia Galleko, ale iba jej časť) prinášajú svoje ovocie.  V minulom roku to ukázal aj pokus realizovaný u pestovateľa Josefa Keprtu (okres Louny, ČR). V porastoch ozimnej pšenice aplikoval v rámci jarnej regenerácie prípravok Galleko univerzál (0,8 l/ha). Účinky sa prejavili už krátko po aplikácii (obr. 4).

 

Obr. 4 Pšenica ozimná, vľavo kontrola, vpravo Galleko, Josef Keprta (okres Louny, ČR), foto 8.5.2019

 

        Jedince ošetrené uvedeným Galleko prípravkom boli vo viditeľne lepšej kondícii. Rozdiel v koreňovej sústave, počte odnoži a vyrovnanosti porastu bol viac ako viditeľný. Odmenou bolo zvýšenie úrody o 400 kg v porovnaní s kontrolou.

      Pri používaní stimulačných prípravkov (a to nie iba v prípade Galleko) by pestovatelia nemali zabúdať ani na dostatočnú výživu. Stále totiž platia „staré“ agronomické počty, ktoré hovoria o tom, že určitá hmota v úrode je podmienená určitým objemom výživných látok. Je neefektívne nastimulovať rastlinu, tá vytvorí veľké počty klasov, šešulí a potom narazí na limity v podobe nedostatku výživných látok.

    Aj týchto pár uvedených príkladov dokladuje opodstatnenosť používania prípravkov Galleko®. Ich prínos sa prejavil ako pri aplikáciách určených na „záchranu“ porastov, tak aj pri aplikáciách v dobrých a kvalitných porastoch. Svoje opodstatnenie má nielen využitie celej Galleko technológie pre určité plodiny (aj keď je to istejšie) ale aj čiastkové zásahy sa javia byť ekonomicky efektívne. V závere nezostáva už nič iné len popriať nám všetkým veľa pestovateľských úspechov aj v tomto roku.

Mgr. MARTIN ŠOTÍK, Galleko®

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down