22.04.2014 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Predaj pôdy je v EÚ väčšinou regulovaný

Regulácia trhu s pôdou, ktorú navrhuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, je bežná aj v iných členských štátoch Európskej únie.

BRATISLAVA. Pôdu na Slovensku by podľa navrhovaného zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, o ktorom bude už v stredu (23.4. 2014) rokovať vláda SR, mali nadobúdať ďalej len družstvá, agrárne firmy a roľníci, ktorí podnikajú v poľnohospodárskej výrobe najmenej tri roky.
Každý členský štát Európskej únie si môže spôsob predaja pôdy upraviť zákonom samostatne.
Nemecko predaj poľnohospodárskej a lesnej pôdy obmedzuje, alebo odmietne záujemcom, ktorí nespĺňajú základné predpoklady, napríklad nemajú pobyt v obci a nedávajú záruku jej riadneho obhospodarovania.
V Rakúsku majú prednostné právo pri nákupe poľnohospodári. Cudzinci z nečlenských štátov Európskej únie právo na získanie povolenia majú len vtedy, ak nie sú dotknuté štátno-politické záujmy štátu, ak získanie pôdy zodpovedá hospodárskym záujmom krajiny, alebo ak má nadobúdateľ pôdy trvalé bydlisko v Rakúsku najmenej 10 rokov.
Právo uzatvárať zmluvy pri dedení alebo zmene vlastníka poľnohospodárskych pozemkov v Poľsku má Poľská štátna poľnohospodárska agentúra. Disponuje napríklad právom uzatvárať zmluvy, pričom v určitých prípadoch má právo na zmenu kupca. Predaj pôdy cudzincom upravuje osobitný zákon.
Maďarskému štátu prináleží na poľnohospodársku a lesnú pôdu predkupné právo pred každým iným záujemcom. Na nadobudnutie vlastníckeho práva je tam potrebné predbežné úradné povolenie správneho orgánu.
Holanďania nemajú zákon, ktorý by reguloval nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy, existuje však veľmi prísne uplatňovanie ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu pred prevodom na iné než na poľnohospodárske účely.
Vo Švédsku všeobecne platí, že fyzické osoby môžu nakupovať poľnohospodársku pôdu bez obmedzenia, ale v určitých oblastiach je potrebné povolenie a vyžaduje sa aj príslušné odborné vzdelanie alebo prax. V niektorých prípadoch sa vyžaduje, aby majiteľ býval na pozemku. Právnické osoby potrebujú na nákup pôdy povolenie.
V Slovinsku existuje predkupné právo, ktoré možno uplatniť pri predaji poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Osobami s predkupným právom sú napríklad spoluvlastník, manžel prevádzajúceho, farmár susednej plochy, poľnohospodárska organizácia alebo Národný poľnohospodársky a lesnícky fond.
Vo Francúzsku je trh s poľnohospodárskou pôdou rozhodujúcim spôsobom ovplyvnený organizáciou SAFER, ktorá sa skladá zo zástupcov poľnohospodárskych profesijných organizácií a regionálnych článkov obcí, a jej činnosť je kontrolovaná štátom. Základnou úlohou SAFER-u je podpora transparentného a funkčného trhu s poľnohospodárskou pôdou ako aj podpora regionálneho rozvoja a ochrana pôdy. Každý predaj pôdy je potrebné hlásiť notárovi, ktorý pre SAFER spíše návrh kúpnej zmluvy. Následne má SAFER dva mesiace na rozhodnutie o prijatí alebo odmietnutí návrhu zmluvy. Ak nejde o špekulatívny účel nákupu pôdy, prevod je akceptovaný. V opačnom prípade je zmluva odmietnutá.
Aj v Taliansku existuje verejný ekonomický subjekt ISMEA, ktorý okrem iného reguluje trh s pôdou, a to tak, aby vznikali funkčné poľnohospodárske majetky, a aby sa zabezpečila generačná výmena v poľnohospodárstve vytvorením osobitných podmienok pre nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy mladými farmármi. Predkupné právo majú fyzické osoby, ktoré obrábajú pôdu najmenej dva roky a predkupné právo majú aj vlastníci poľnohospodárskej pôdy v susedstve.
(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down