01.02.2022 | 06:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Predsejbové obrábanie pôdy a sejba jarných plodín

Kvalitnou predsejbovou prípravou pôdy významne podporujeme poľnú vzchádzavosť všetkých plodín. Vytvorenie vhodných podmienok pre klíčenie osiva nespočíva v maximálnom obrábaní pôdy, ale vo včasne a kvalitne vykonaných pracovných operáciách. Z hľadiska mechanického pôsobenia sa pôda pri predsejbovej príprave plytko kyprí, drobí, urovnáva a podľa potreby aj primerane zhutňuje, najmä po orbe.

Čo najmenej vstupov

V zmysle zásad modernej agrotechniky by sa pri predsejbovom spracovaní pôdy mali obmedziť vstupy do poľa len na nevyhnutné zásahy. Mrazom nakyprená a po zimných zrážkach prevlhčená pôda je citlivá na zhutnenie, hlavne v oblasti koľajových stôp. Škody vzniknuté na jar v dôsledku poškodenia štruktúry pôdy prejazdmi techniky sa ťažko odstraňujú a podľa výsledkov experimentálnych meraní môžu spôsobiť zníženie úrod niektorých plodín až o desať percent. Predovšetkým pri skoro vysievaných jarinách sú preto pri jednorazovej predsejbovej príprave pôdy, často ešte spojenej so sejbou a hnojením „pod pätu“, dosahované pri zakladaní porastov priaznivé výsledky. Snaha zabezpečiť splnenie požiadaviek na predsejbovú prípravu pôdy s čo najmenším počtom prejazdov po pozemku, je výhodná aj z hľadiska úspor pracovného času a pohonných hmôt. V súčasných pestovateľských postupoch sa preto predovšetkým využívajú v rámci predsejbovej prípravy pôdy kombinované stroje, či už s pasívnymi, alebo aktívnymi pracovnými orgánmi. Moderné kombinované stroje a strojové úpravy na predsejbovú prípravu pôdy účelne spájajú funkciu smykov, brán, kypričov a valcov.

Pri predsejbovej príprave pôdy vytvárame osivové lôžko, charakterizované mierne utuženou vrstvou pôdy, na ktorú má byť osivo uložené a kyprou vrstvou pôdy, ktorou má byť osivo zahrnuté. Spodná utužená vrstva pôdy má zabezpečiť osivu kontakt s kapilárnou vodou, kyprá zemina nad osivom umožňuje prístup vzduchu, ľahšie sa prehrieva čím stimuluje a uľahčuje vzchádzanie osiva. Utuženie vrstvy, na ktorú je osivo uložené, zabraňuje neskoršiemu ulíhaniu pôdy po sejbe, ktoré by mohlo poškodiť korienky klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín. Nesprávnym, alebo nedokonalým vykonaním akéhokoľvek pracovného zásahu pri príprave pôdy pred sejbou sa vždy znižuje poľná vzchádzavosť a tým aj úroda.

Eliminovať straty vody

Na spôsob a postupnosť operácií pri obrábaní pôdy na jar vplýva najmä termín sejby jarnej plodiny, ku ktorej sa má pôda pripraviť. Pri plodinách, ktoré sa vysievajú skoro, sa osivové lôžko pripravuje ihneď, len čo to dovolia poveternostné a pôdne podmienky. Pri plodinách, ktoré potrebujú pre vyklíčenie vyššie teploty a vysievajú sa neskôr, treba čo najskôr urobiť opatrenia na zamedzenie neproduktívnych strát vody, akumulovanej v pôde v mimovegetačnom období a regulovať vegetáciu burín.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down