Predstavili komplexné riešenia ochrany rastlín

Jednou z firiem, ktoré na Celoslovenských dňoch poľa pravidelne predstavujú ucelené riešenia ochrany rastlín je aj spoločnosť AM-AGRO. Od svojho založenia sa špecializovala na ochranu porastov cukrovej repy, avšak v posledných dvoch rokoch ponuku prípravkov postupne rozšírila aj pre ostatné plodiny ako sú obilniny, kukurica, slnečnica a repka.

„Stretnutie poľnohospodárov z celého Slovenska je pre nás výnimočná udalosť, ktorú sme si nenechali ujsť ani v tomto roku. V priebehu dvoch dní trvania tohto podujatia do nášho stánku zavíta až 80 percent našich zákazníkov a obchodných partnerov, čo si vážime a vidíme v tom veľký význam v budovaní a upevňovaní obchodných vzťahov,“ povedal na úvod Ing. Martin Mráz konateľ spoločnosti AM-AGRO a dodal: „Čo sa týka našej spoločnosti v posledných dvoch rokoch sme posilnili strategický a operatívny marketing, rozšírili sme pracovný tím o nových ľudí a to tak, že v súčasnosti máme zastúpenie vo všetkých regiónoch Slovenska. V prípade portfólia našich prípravkov, okrem cukrovej repy, sme sa zamerali aj na ďalšie dôležité poľné plodiny ako sú obilniny, kukurica a olejniny, kde pestovateľom ponúkame kľúčové produkty, ktoré sú z hľadiska účinnosti a pomeru ceny pre nich prínosom.“

K uvedenému Ing. Gabriel Villár, obchodný riaditeľ spoločnosti AM-AGRO dodal: „K dispozícii pre pestovateľov máme už dnes ucelené technologické riešenia s komplexnou ponukou herbicídov, fungicídov, insekticídov, rastových stimulátorov vrátane listových, viaczložkových a špeciálnych hnojív.“

Na 6. ročníku výstavy predstavili riešenia ochrany v štyroch plodinách – v ozimnej pšenici, jarnom jačmeni, cukrovej repe a kukurici.

„V pokusných variantoch tu na výstave predstavujeme naše najznámejšie prípravky. V cukrovej repe sú naše technológie založené na herbicídoch Betasana SC, Bettix 700 SC, Beetup Compact, Ethofol 500 SC a Safari 50 WG. Na kontrolu zaburinenia v kukurici ponúkame preemergentnú, alebo čisto postemergentnú technológiu podľa požiadaviek pestovateľa. Ide o tzv. Zea pack-y – komerčne známe pod týmto označením. V ozimnej pšenici sme sa sústredili, okrem klasickej herbicídnej ochrany aj na fungicídne technológie – v tomto roku vôbec prvýkrát sme uviedli prípravok s označením AM Extra, kde sme zdôraznili názov našej firmy. Ide o dvojzložkový širokospektrálny fungicíd na ochranu proti listovým a klasovým chorobám pšenice ozimnej a jačmeňa jarného,“ predstavil ťažiskové prípravky G. Villár. O ich účinnosti v pokusných variantoch sa návštevníci výstavy mohli priamo presvedčiť.

Pre stimuláciu rastu

Z kategórie biostimulátorov G. Villár vyzdvihol prípravok japonskej výroby ASAHI SL: „Účinnými látkami prípravku sú aromatické nitrozlúčeniny – prirodzene sa nachádzajúce v každej rastline. Jeho aplikáciou sa v bunkách rastlín zvyšuje tvorba enzýmov, čím dochádza k rýchlejšiemu prúdeniu cytoplazmy a látkovej premeny. Výsledným efektom je rýchlejšie a rovnomernejšie klíčenie osiva, lepšie zakoreňovanie, mohutnejší rast, lepšie nasadzovanie kvetov a plodov, vyššia a kvalitnejšia úroda. Po aplikácii sa výrazne zlepšuje príjem živín koreňmi rastlín. Zvyšuje odolnosť rastlín proti stresu zo sucha, alebo chladu, navyše rastliny ľahšie a rýchlejšie zregenerujú. ASAHI SL podporuje pevnosť rastlinných pletív zvýšenou tvorbou lignínu, čo sťažuje prienik škodcov a hubových patogénov do pletív rastliny.“

Na záver prezentácie G. Villár v zhode s M. Mrázom dodali: „Okrem technologického zabezpečenia ochrany plodín, aj naďalej budeme pokračovať v odbornom poradenstve, v skvalitnení služieb pre zákazníkov, v efektívnom plánovaní predaja a predajného procesu s prínosom moderných riešení pre pestovateľov a ich prax.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *