08.08.2017 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Preemergentná ochrana plodín vo farmárskej praxi

Ochrana proti škodlivým činiteľom je dôležitou súčasťou každej pestovateľskej technológie poľnohospodárskej plodiny. Medzi najrozšírenejšie a najúčinnejšie spôsoby patrí používanie chemických prípravkov. Výhodou chemických zásahov je, že v krátkom čase môžeme modernými strojmi ošetriť veľké plochy. Možno tak vykonať proti škodlivému činiteľovi potrebné zákroky včas. Často len lokálna aplikácia zabráni rýchlemu šíreniu burín, chorôb alebo škodcov.

Prednosťou chemických metód v porovnaní s mechanickými je ďalej to, že sú z hľadiska výkonu väčšinou jednoduchšie. Treba však pripomenúť, že sú ale náročnejšie na kvalifikovaný postup a ochranu zdravia a životného prostredia pred nežiaducimi účinkami pre prírodu cudzorodých syntetických chemikálií. Samotná prax nám však potvrdzuje, že aj chemický spôsob ochrany rastlín je úspešný len vtedy, keď je vhodne doplnený ostatnými spôsobmi regulácie v rámci integrovaného systému ochrany rastlín.

Faktory prostredia

Prirodzená odolnosť rastlín voči chorobám a škodcom závisí do veľkej miery od vhodnosti stanovišťa a úrovne  starostlivosti o ich  rast. Dôležité je primerané hnojenie, neprehusťovanie porastov, udržiavanie optimálneho stavu pôdy pomocou prirodzených prostriedkov na podporenie rozvoja užitočných mikroorganizmov. Stav porastov treba kontrolovať, aby sme mohli proti prípadnej chorobe alebo škodcovi včas zasiahnuť. Ak sa škodca alebo choroba už vyskytnú, zameriavame sa na ich reguláciu s cieľom udržať ich pod prahom ekonomickej škodlivosti. Vyjadrenia, že škodcu likvidujeme sú nesprávne, pretože on na danej lokalite naďalej pretrváva vo viac, alebo menej významnom počte.

Možnosti ochrany

Chemická ochrana v rastlinnej výrobe sa delí na preventívnu a liečebnú. Profylaktická ochrana zahŕňa metódy predchádzajúce nákaze alebo napadnutiu. Patrí sem morenie osiva, postrekovanie proti rôznym hubovým chorobám a proti niektorým živočíšnym škodcom. Rozhodujúcim faktorom pre preventívne zásahy je ošetrenie porastov v biologicky najvhodnejšom termíne.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down