06.02.2018 | 02:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Premeny a trendy v našom agrárnom odvetví

O tom, ako sa vyvíjalo poľnohospodárstvo a vidiek na Slovensku po roku 1989, ale aj očakávania, ako by sa mohli vyvíjať v budúcich rokoch, rokovalo viac ako 40 popredných odborníkov z agropotravinárskeho komplexu a vidieka na seminári, ktorý sa 24. januára tohto roku konal v Modre. Podnetné boli aj vystúpenia účastníkov v diskusii. V nej poukázali na to, že dostatočne sa neriešia problémy, ktoré v súčasnosti trápia tak poľnohospodárov ako aj podnikateľov na vidieku.

MODRA. Seminár pod názvom Premeny a trendy ďalšieho vývoja v agrokomplexe a na vidieku na Slovensku organizovali Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre a Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky.

Nedostatky v žiadostiach o dotácie

 O tom, ako môže EÚ pomôcť nášmu poľnohospodárstvu a farmárom z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, informoval Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ PPA.

Podrobne analyzoval a vysvetlil implementáciu postupov, vrátane zmenových konaní v 8 projektových a neprojektových opatreniach  Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 až 2020, v ktorom sa v súčasnosti eviduje 26 výziev, a 4 výzvy sú ešte otvorené.

Upozornil hlavne na výzvy, týkajúce sa investícií do hmotného majetku, na obnovu potenciálu poľnohospodárskej výroby, poškodeného prírodnými katastrofami, vrátane zavedenia preventívnych opatrení, na rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, na služby a obnovu dedín vo vidieckych oblastiach.

Vysvetlil aj princípy spolupráce medzi subjektmi dodávateľského reťazca a miestnych trhov, ktoré súvisia s rozvojom dodávateľských reťazcov a miestnych trhov, tiež podporu neprojektových opatrení na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, týkajúcich sa nových pracovných miest, kvality života na vidieku, predaja domácej produkcie a zakladania Miestnych akčných skupín (MAS).

Generálny riaditeľ PPA upozornil účastníkov na nedostatky, ktoré odborníci z PPA zistili pri kontrole podaných žiadostí, lebo práve tie spôsobujú tak neprijatie podávaných projektov ako aj oneskorenie platieb. Ide hlavne o chýbajúce povinné prílohy, o nedostatky vo vyplňovaní formulára, o nedodržiavanie lehôt pri podaní žiadosti a dopĺňanie príloh s obsahom, ktorý nie je v súlade so žiadosťou.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down