18.12.2019 | 12:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Presné poľnohospodárstvo a efektivita rastlinnej výroby

Väčšina pracovných operácií v rastlinnej výrobe je viazaná na parcelu ako celok. Týka sa to obrábania pôdy, sejby, hnojenia, chemickej ochrany. Vieme, že každá parcela je z hľadiska svojich vlastností iná a sú aj významné rozdiely v rámci jednej parcely. Tieto môžu byť dlhodobé dané konfiguráciou terénu, napríklad rôzna svahovitosť, iný pôdny druh. Medzi krátkodobé rozdiely v rámci jednej parcely môžeme zaradiť zmeny v obsahu živín, zamokrenie po výrazných zrážkach, utlačenie niektorej časti prejazdom techniky a podobne. Hovoríme o variabilite pozemku.

Ak uplatňujeme technológiu pestovania plodín, ktorá bude zohľadňovať priestorovú rozdielnosť na parcele, tak realizujeme princípy presného poľnohospodárstva. Presné poľnohospodárstvo je v podstate systém hospodárenia zameraný na zvyšovanie efektívnosti riadenia rastlinnej výroby. Je to súbor technických prostriedkov a informačných technológií, ktoré umožňujú vykonávať určité zásahy správnym spôsobom na správnom mieste a v správnom čase.

Poznať výrobné prostredie

Pri presnom poľnohospodárstve sa zohľadňuje skutočnosť, že pozemok ako celok na rôznych miestach má iné vlastnosti (zásobou živín, pôdnu reakciu, zhutnenie a pod). Tejto skutočnosti z hľadiska efektívnosti využitia výrobných vkladov treba prispôsobiť spôsob hnojenia, aplikácie osiva a chemických prostriedkov. Zavedenie takéhoto systému ale vyžaduje rozsiahlu technickú a informačnú podporu súvisiacu so získavaním a spracovaním značného množstva údajov o pozemku a plodine s tým, že každá informácia je vzťahovaná ku konkrétnemu miestu poľa so známou geografickou polohou.

Pre úspešné vykonávanie pracovných postupov presného poľnohospodárstva je dôležité poznať nielen variabilitu vlastností, ale ich aj priestorovo lokalizovať. Cieľom je, aby pracovné postupy boli vykonané správnym spôsobom v optimálnom čase na potrebnom mieste. Preto sa presné poľnohospodárstvo niekedy nazýva aj technológia s priestorovo diferencovanými vstupmi. Na základnú identifikáciu parcely (presná poloha lokality, plocha, obvod) využívame prenosné prístroje „Globálneho navigačného systému“. Tieto geodetické údaje sú následne pri mapovaní variability spájané s konkrétnymi vlastnosťami pozemku (pôdne charakteristiky, obsah živín, pôdna reakcia, zhutnenosť pôdy, úrody na danej časti pozemku, prípadne iné).

S dosahom na celý sled prác

Už niekoľko rokov sa v presnom poľnohospodárstve uplatňuje kombináciu merania množstva úrody s presným určením polohy obilného kombajnu. Týmto spôsobom je potom možné pre každú takto zmapovanú parcelu neskôr vypracovať úrodovú mapu. Systém pracuje tak, že palubný počítač obilného kombajnu v zvolených intervaloch zaznamenáva údaje o okamžitej polohe na základe družicovej navigácie a spája ich s hmotnosťou zrna, ktoré prechádza na danom mieste kombajnom pri zbere. Tieto údaje je možné potom vyhodnotiť v tabuľke aj graficky na úrodovej mape. Tento spôsob riadenia rastlinnej výroby má dosah aj na realizáciu ďalších agrotechnických prác. Na podobnom princípe sa na základe analyzovaných vzoriek pôdy dajú zhotoviť mapy obsahu živín, pôdnej reakcie, zhutnenia v spojitosti s dosahovanými úrodami na jednotlivých častiach parcely. Na praktické použitie priestorovo lokalizovaných informácií o pôde tak vznikajú informačné a aplikačné mapy.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down