11.04.2016 | 06:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prevetrajte kukuricu s herbicídnymi balíčkami

Správna voľba herbicídu a termínu jeho aplikácie je vždy veľmi dôležitým rozhodnutím pre kontrolu zaburinenia v kukurici. Medzi hlavné faktory samozrejme patrí burinné spektrum, ale tiež oblasť, v ktorej kukuricu pestujete, pretože najmä zrážky a pôdna vlhkosť patria k najdôležitejším aspektom pre následný výber herbicídu.

Pre podmienky Slovenska všeobecne platí, že kukurica je pestovaná predovšetkým v južných oblastiach a prevládajú tak aplikácie smerované najmä do skorého postemergentného či postemergentného segmentu. Dôvod je veľmi jednoduchý. Pôdna vlhkosť v čase aplikácie býva nevyrovnaná a klasické preemergenty mnohokrát nezaberú a musia sa opravovať. Naopak, ak sa presunieme do vyšších polôh, prevládajú v nich aplikácie preemergentné, pretože pôdnej vlahy je dostatok a porast je chránený už od počiatku. Ak si to zhrnieme, každý pestovateľ kukurice pozná veľmi dobre podmienky, v ktorých hospodári a my vám ponúkame špičkové riešenia pre všetky regióny. V tomto článku sa zameriame najmä na post aj e-postemergentné aplikácie, ktoré podľa štatistík prevažujú na takmer 80 % plôch kukurice na Slovensku.

Najlepšia voľba pre skoré postemergentné aplikácie

Tento segment je čoraz obľúbenejší a veľa pestovateľov ho preferuje pred klasickým preemergentným segmentom. Výhodou je kombinovaný účinok herbicídu cez list a pôdu, takže ste menej závislí na pôdnej vlhkosti a súčasne máte reziduálny účinok (porast zostáva čistý až do zberu). Lumax patrí k absolútnej špičke, pretože kombinuje 3 účinné látky (terbuthylazin, s-metolachlor a mesotrione), ktoré majú pôdny účinok a 2 z nich aj listový. Vďaka tomu dokáže kontrolovať aj buriny ako ľuľok čierny, podslnečník, silne retarduje pichliač roľný. Jediným limitujúcim faktorom pre aplikáciu je rastová fáza ježatky max. 2 pravé listy, avšak Lumax je pre kukuricu veľmi bezpečný a v ČR boli v pokusoch s veľmi dobrými výsledkami testované aj kombinácie s Milagrom pre neskoršie aplikácie.

Balíček Výmera Množstvo v balíčku Prípravok Dávka na ha
Lumax FixPro Pack
10 ha 40 l Lumax 537,5 SE 3,5-4,0
1 l Fix-Pro 0,1-0,2

Lepšia účinnosť, jednoduchšia aplikácia, väčšia flexibilita balíčkov

Naše balíčky sú medzi pestovateľmi naozaj veľmi obľúbené vďaka svojej spoľahlivosti a dobrým skúsenostiam z predošlých sezón. Pre tú prichádzajúcu sme pripravili 3 postmergentné balíčky, v ktorých je zaradená nová formulácia mesotrionu v podobe Callisto 100 SC, prinášame Milagro 4 SC s už zabudovanými zmáčadlami. Plusom je aj zmenšenie balíčkov na výmeru 20 ha a nový, vysoko flexibilný balíček s herbicídom Dual Gold.

Balíček Výmera Množstvo v balíčku Prípravok Dávka na ha
Callisto Milagro 4 SC Pack
20 ha 20 l Callisto 100 SC 1,0 l
30 l Milagro 4 SC 1,5 l
Casper Milagro 4 SC Pack
20 ha 5 kg Casper 55 WG 0,25 kg
30 l Milagro 4 SC 1,5 l
Casper Milagro Dual Pack
20 ha 5 kg Casper 55 WG 0,25 kg
30 l Milagro 4 SC 1,5 l
20 l Dual Gold 960 EC podľa plodiny 0,8-1,2

Callisto Milagro 4 SC Pack

Tradičné a spoľahlivé zloženie účinných látok mesotrione a nicosulfuron dostalo nový rozmer vďaka špičkovým zabudovaným listovým zmáčadlám v Callisto 100 SC a kvalitnej SC formulácii Milagro 4 SC. Výsledkom je kombinácia, ktorá nepotrebuje žiadne ďalšie zmáčadlá, má vyššiu účinnosť na dvojklíčnolistové aj trávovité buriny a súčasne poskytuje reziduálnu pôdnu účinnosť na dvojklíčnolistové buriny vďaka účinnej látke mesotrione. Táto kombinácia je navyše veľmi tolerantná ku kukurici, takže môžeme bez problémov aplikovať až do 8 pravých listov kukurice. Obdobou tohto balíka je prípravok Elumis, ktorý má rovnaké účinné látky, má zabudovanú OD formuláciu (olejová disperzia) a jeho výhodu je jednoduchosť pri manipulácii, pretože už je takto namiešaný v jednom produkte.

graf callisto príjem mesotrionu

Casper Milagro 4 SC Pack

Táto kombinácia 3 účinných látok prosulfuron, dicamba a nicosulfuron zaisťuje v postemergentnom segmente najširšie spektrum účinnosti. Veľmi rýchly nástup účinku je viditeľný už 1-2 dni po aplikácii. Účinok na jednoročné aj trváce trávy vrátane pýru, prosa a i. a taktiež na jednoročné i trváce dvojklíčnolistové buriny vrátane pichliača, je zaručený. Najlepší výsledok dosiahnete pri aplikácii nad 10 °C a do rastovej fázy kukurice 6 pravých listov.

Casper Milagro Dual Pack

Úplnou novinkou v našej ponuke 2016 je trojkombinácia Casper, Milagro, Dual Gold. Tento balíček svojou flexibilitou pokrýva nielen použitie do kukurice, ale aj možnosť využitia Dualu Gold do iných plodín, kde má registráciu (slnečnica, sója, cukrová repa, zemiaky).

Sekvenčné ošetrenie kukurice

Viac ako 30 % plôch kukurice na Slovensku je ošetrených 2 krát za sezónu, sekvenčné ošetrenie má svoje nesporné výhody. Pri aplikácii Dual Gold preemergentne získate kontrolu nad trávovitými aj niektorými dvojklíčnolistovými burinami už od začiatku vegetácie a tieto buriny vám teda neodoberajú vodu z pôdy. Podľa toho, čo po prípravku Dual Gold na pozemku zostane, dočistíte kombináciou Casper 55 WG + Milagro a navyše stále pretrváva reziduálny účinok s-metolachloru z prípravku Dual Gold. Ďalšou nespornou výhodou tohto balíčka je minimálny cenový rozdiel oproti klasickému balíčku Casper + Milagro, takže táto voľba sa vám určite oplatí.

Spoločnosť Syngenta sa snaží poskytnúť všetkým pestovateľom riešenia šité na mieru, či už hospodárite pod Tatrami alebo na Žitnom ostrove. Možnosti výberu sú široké a ak by ste mali akékoľvek otázky, tak sme pripravení vám poskytnúť služby a podporu pre maximálnu spokojnosť.

 

Autor: Ing. Vojtěch Kocurek, PhD.

Syngenta Czech and Slovakia

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down