27.05.2014 | 04:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prezident podpísal zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Podmienky predaja a darovania poľnohospodárskej pôdy na Slovensku sa už čoskoro sprísnia. Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý Národná rada (NR) SR prerokovala v zrýchlenom režime. Právna norma bude účinná od 1. júna tohto roku.

BRATISLAVA. Zákon má podľa rezortu pôdohospodárstva viac chrániť slovenskú pôdu a zabrániť špekulatívnym obchodom s ňou. Po novom by tak mali pôdu prednostne nadobúdať osoby, ktoré podnikajú alebo pracujú v poľnohospodárskej výrobe najmenej tri roky.

Prednostné právo budú mať družstvá, agropodniky a samostatne hospodáriaci roľníci v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza. Ak títo záujem o pôdu neprejavia, právo na jej odkúpenie budú mať osoby podnikajúce alebo pracujúce v poľnohospodárstve v susediacej obci, následne aj z inej oblasti. Až keď o prevod poľnohospodárskeho pozemku za cenu požadovanú prevádzajúcim neprejaví záujem žiaden z takto určených subjektov, bude môcť pozemok nadobudnúť ktokoľvek.
Obmedzenia pri predaji a darovaní sa nebudú vzťahovať na záhrady a poľnohospodárske pozemky, ktoré sú v zastavanom území obce - intraviláne, ani na pozemky s výmerou do 2000 štvorcových metrov, aj keď sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce. Obmedzenia sa nebudú vzťahovať tiež na pozemky určené najmä na výstavbu, ani na tie, ktorých možnosť poľnohospodárskeho využívania je obmedzená, napríklad v záujme ochrany prírody, krajiny alebo vodných zdrojov.
Podľa novej právnej úpravy sa bude naďalej rešpektovať predkupné právo, podľa ktorého majú nárok na prednostné odkúpenie pozemku jeho spoluvlastníci. Ich súhlas k darovaniu alebo predaju potrebný nebude, ak svoj podiel na pozemku spoluvlastník predáva alebo daruje osobe sebe blízkej, napríklad deťom, manželovi alebo manželke. Rešpektovať sa budú aj práva dedičov a reštitučné nároky.
Nadobúdať poľnohospodársky pozemok do vlastníctva nebude môcť štát ani fyzická alebo právnická osoba z takého štátu, ktorého právny poriadok neumožňuje nadobúdať vlastníctvo k poľnohospodárskemu pozemku osobám zo SR. Obmedzenie sa nevzťahuje na dedenie poľnohospodárskeho pozemku ani na štáty Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarsko a štáty, pre ktoré to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná.
Na mladých poľnohospodárov sa nebude vzťahovať povinnosť vykonávať poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky. Nebudú môcť ale prenajať, predať ani darovať poľnohospodársky pozemok tri roky od jeho nadobudnutia.
(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down