15.02.2013 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prezident SR dal zelenú červenej nafty

Poľnohospodárske podniky dostanú v tomto roku daňové zvýhodnenie na 65 miliónov litrov nafty v sume 10 miliónov eur. Prezident SR Ivan Gašparovič totiž podpísal novelu zákona o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013 z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„Tento druh pomoci sa navrhuje uplatňovať len v roku 2013, a to na celý sektor poľnohospodárstva, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu podniku. Očakáva sa, že toto opatrenie prispeje k rozvoju sektora," zdôvodnilo ministerstvo pôdohospodárstva túto podporu v návrhu zákona, ktorý má byť účinný od 1. marca 2013.
Podľa zákona sa má znížiť sadzba dane z minerálnych olejov vo výške 153 eur na 1000 litrov. „Táto suma tvorí základ pre výpočet dotácie. Dotácia sa vypočíta ako súčin stanoveného normatívu na veľkú dobytčiu jednotku (VDJ) žiadateľa alebo jeden hektár obhospodarovanej poľnohospodárskej plochy žiadateľom, počtu VDJ alebo výmery poľnohospodárskej plochy vedených v evidencii k 1. marcu 2013 a uvedenej sadzby," priblížilo ďalej ministerstvo.
Stanovením algoritmu výpočtu sa podľa MPRV predpokladá, že zo štátneho rozpočtu sa na tento účel nepoužije viac ako 10 miliónov eur pri spotrebe motorovej nafty v rastlinnej a živočíšnej výrobe vo výške približne 65 miliónov litrov v roku 2013.
V prípade, že celková suma požiadaviek o dotáciu prekročí stanovený limit 10 miliónov eur, platobná agentúra vypočíta koeficient, ktorým bude rovnomerne krátiť všetkým žiadateľom požadovanú výšku dotácie.
Vypočítanú výšku dotácie bude musieť roľník preukázať dokladom o kúpe minerálneho oleja zdaneného na daňovom území SR a výpisom z evidencie spotreby minerálneho oleja na farme. V prípade, že poľnohospodár nepreukáže uvedenými dokladmi vypočítanú sumu dotácie, platobná agentúra vyplatí dotáciu len do výšky, ktorú preukáže účtovnými dokladmi. Vzhľadom na to, že tento druh podpory je štátnou pomocou v sektore poľnohospodárskej prvovýroby, je potrebné, aby bol návrh zákona predložený Európskej komisii na notifikáciu.
Daňové zvýhodnenie v poľnohospodárskej prvovýrobe sa uplatňovalo v období od 1. mája 2004 do 31. decembra 2010 podľa eurosmernice formou zníženej sadzby spotrebnej dane z minerálneho oleja vo výške 225,71 eura na 1000 litrov. Podniky podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktoré chceli využiť daňovo zvýhodnený minerálny olej, museli požiadať colný úrad o vydanie osvedčenia o oslobodení od spotrebnej dane z minerálneho oleja. Colný úrad preveril skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti žiadateľa a ak boli pravdivé, vydal osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane. (tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down