18.07.2013 | 09:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Priame podpory na rok 2013 ku krajinným prvkom

Ako uviedla Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), nariadenie Vlády SR č. 488/2010 Z. z. definuje krajinné prvky len na ornej pôde. V súlade s príručkou pre žiadateľa o priame podpory na rok 2013 sa v žiadosti v zozname poľnohospodárskych pozemkov uvádzajú krajinné prvky ako samostatná parcela na užívanej výmere ornej pôdy.

Ako ďalej PPA uviedla, plochy, ktoré sú na iných druhoch pozemku (napríklad trvalý trávny porast, sad) označené ako krajinné prvky, budú v priebehu aktualizácie registra pôdy vyňaté z oprávnenej výmery na podporu.
Platobná agentúra v tejto súvislosti upozorňuje žiadateľov o priame podpory, aby si vo vlastnom záujme overili na vlastných fotokópiách podaných žiadostí vyplnenie krajinných prvkov v zozname poľnohospodárskych pozemkov len na plochách ornej pôdy v súlade s legislatívou a platnou príručkou. V opačnom prípade môže byť dôsledkom naddeklarácia a krátené finančné prostriedky.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down