16.12.2021 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Priemyselné objekty často obsadia tie najúrodnejšie plochy pôdy

Budovanie logistických parkov, priemyselných závodov, novej dopravnej infraštruktúry či obydlí má za následok kontinuálny pokles výmery poľnohospodárskej pôdy na Slovensku.

BRATISLAVA. Z celkového počtu 74 priemyselných parkov v SR je až 63 percent typu "greenfield"; sú teda postavené na zelenej lúke. Krajinní ekológovia zo SAV pri príležitosti nedávneho Svetového dňa pôdy uviedli aj ďalšie príklady negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú úrodnú pôdu na Slovensku.
Katarína Gáliková, hovorkyňa Úradu Slovenskej akadémie vied (SAV), informovala, že výstavba priemyselných a logistických objektov a nákupných centier sa na Slovensku realizuje v regiónoch s najkvalitnejšími pôdami.
"Napríklad na výstavbu priemyselného závodu Peugeot Citroën bolo zabraných 183 hektárov kvalitných pôd; na Jaguar Land Rover bolo zabraných 30 hektárov, areál firmy Volkswagen Slovakia zabral 200 hektárov, a na výstavbu priemyselnej zóny vo Voderadoch bolo zabraných 130 hektárov najkvalitnejších pôd," konštatovala Zita Izakovičová, riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV.
Kým nové nehnuteľnosti rastú na zelených lúkach, staré nevyužívané objekty zostávajú opustené a vytvárajú tzv. brownfield, teda nedostatočne využívanú, zanedbanú nehnuteľnosť, ktorá zhoršuje estetickú hodnotu krajiny. V mestách sa tvoria tepelné ostrovy, zhoršuje sa odtok vody a zvyšuje sa výskyt povodní. Človek však negatívne ovplyvňuje aj kvalitatívne vlastnosti pôdy.
"Vplyvom neuváženej ľudskej činnosti dochádza v poľnohospodárskej krajine k významnej akcelerácii erózno-akumulačných procesov. V roku 2019 ohrozila vodná erózia 275 454 hektárov poľnohospodárskej pôdy, čo predstavuje 14,28 percenta z výmery poľnohospodárskej pôdy SR. Veternou eróziou je ohrozených 6,2 percenta poľnohospodárskej pôdy Slovenska," objasnila Z. Izakovičová.
Kvôli nevhodnému obhospodarovaniu pôdy v poslednom období narastá aj podiel pôd ohrozených zhutnením. Dôvodom je využívanie ťažkých mechanizmov na vlhkých pôdach, nedostatočné organické hnojenie, využitie nevhodného sortimentu hnojív, prípadne nedodržiavanie biologicky vyvážených osevných postupov. Údaje za roky 2018 až 2019 ukazujú, že dochádza aj k nárastu zastúpenia poľnohospodárskych pôd s kyslou a slabo kyslou pôdnou reakciou.
„Týmto problémom môžeme predísť alebo ich aspoň čiastočne eliminovať aplikáciou ekologických foriem hospodárenia na pôde," uviedla Z. Izakovičová.

/tasr/

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down