05.04.2011 | 02:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Princípy a príklady kompostovania

Medzi odborné podujatia, ktoré na 3. medzinárodnom poľnohospodárskom veľtrhu Agrosalón Nitra 2011 organizovalo vydavateľstvo Profi Press, patrili aj semináre na tému Kompostovanie.
Ing. Petr PLÍVA, CSc., výskumný pracovník z Odboru ekológie poľnohospodárskych technologických systémov z Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v . v . i. Praha, zaujal prednáškou Princípy a príklady kompostovania.

Problematika spracovania zvyškovej biomasy z poľnohospodárstva, z extenzívne využívaných plôch, plôch mestskej zelene, ale napríklad i z rekreačných plôch, je v súčasnej dobe veľmi aktuálna. 
Ako uviedol P. Plíva, biologicky rozložiteľné odpady (bioodpady, BRO) sú objemovo a hmotnostne významnou skupinou odpadov, ktorá v prípade uloženia na skládky významne ohrozuje životné prostredie skleníkovými plynmi a škodlivými priesakmi. Ide o akékoľvek odpady, ktoré sú schopné relatívne rýchle sa rozkladať za prístupu alebo bez prístupu kyslíka. BRO sa v súčasnosti spracováva najmä tromi klasickými metódami biodegradácie - kompostovaním, spaľovaním a anaeróbnou fermentáciou. Zatiaľ menej rozšírené spôsoby sú napríklad alkoholové skvasovanie či pyrolýza.
„Stále vyššia produkcia BRO a legislatívny rámec EÚ vedú v ČR k snahe zakladať nové kompostárne. Stavba kompostárne si však vyžaduje značné finančné prostriedky, a významnú časť z nich tvorí obstarávacia cena kompostovacej plochy. V tejto súvislosti sa ukazuje, že pre spracovanie prevažnej časti BRO je všeobecne najvhodnejšie a investične najmenej náročné tzv. riadené kompostovanie v pásových hromadách na voľnej ploche. Každý zásah do kompostovacieho procesu je tu presne načasovaný a má svoje opodstatnenie. To samozrejme platí i pre spracovávanie odpadov v poľnohospodárstve,“ konštatoval P. Plíva. 

Viac sa dozviete z ROĽNÍCKYCH NOVÍN č. 14.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down