06.08.2019 | 07:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prínos aplikácie prípravku Galleko® koreň v porastoch repky ozimnej

V čase vzniku tohto článku je už väčšina porastov repky ozimnej v rámci SR a ČR „pod strechou“. Celkové čísla úrod ešte neboli zverejnené, no v porovnaní s minulým rokom určite zaznamenajú výrazný pokles. Nenaplnili sa optimistické predpovede farmárov z mája. Poniektorí v tomto období očakávali ešte rekordné úrody v tejto plodine. Vychádzali z aktuálneho stavu porastov, dostatočnej (miestami až nadpriemernej) vlahy a chladnejšieho počasia. Časté zrážky však priniesli problémy spojené s ošetrením repky, čo sa v neskorších fázach podpísalo na celkovom výsledku. Svoj vplyv na celkovú úrodu mal aj výrazne teplý jún. Integrovaný odhad z 10.7.2019 hovorí o očakávanej úrode repky olejnej ozimnej v priemere za SR na úrovni 2,6 t/ha (Zdroj NPPC-VÚPOP Bratislava). Len pre porovnanie, v minulom roku to bolo 3,10 t/ha.

Bohužiaľ dosiahnuté tohtoročné čísla už neovplyvníme. Pred nami je však ďalšia sezóna a s ňou spojené zakladanie nových porastov. To okrem iného znamená zvoliť aj vhodný spôsob prípravy pôdy, termín sejby a samozrejme vhodné odrody. Zabúdať však netreba ani na  výber prípravkov spojených s výživou a ošetrením mladých porastov repky ozimnej. Ak hovoríme o „ošetrení“ – nemáme na mysli len klasické fungicídy a insekticídy. Farmárska prax, reagujúca na meniace sa podmienky (nielen poveternostné), ukazuje na opodstatnenosť používania a pozitívny účinok pomocných prípravkov na rôzne plodiny.

Svojho zástupcu v tejto skupine prípravkov, pre použitie v repke ozimnej, má aj Galleko®. Je ním rokmi, výskumnými ústavmi a hlavne zákazníkmi overený pomocný prípravok Galleko koreň. Predstavuje vyváženú zmes huminových látok, aminokyselín, auxínov a ich prekurzorov, výťažkov z morských rias, protistresových látok, a zmesi mikro a makroprvkov. Vďaka tomuto zloženiu sú jeho účinky viditeľné aj voľným okom a to už niekoľko dní po aplikácii. Tieto rozdiely sú zo začiatku badateľné na podzemnej časti rastlín. Je to aj pochopiteľné, pretože koreňom to začína. Jedince s kvalitným a zdravým koreňom majú aj predpoklad dobrej úrody. Huminové látky stimulujú rast koreňa a tvorbu jemných koreňových vlásočníc. Hlavný koreň, ale aj celá koreňová sústava je tak mohutnejšia, dlhšia a má väčšiu hmotnosť.  Pre mladé rastliny to znamená lepší prístup k výžive a hlavne vlahe. Zároveň takéto rastliny sú odolnejšie voči vymŕzaniu a mechanickému poškodeniu (či už počasím, alebo zverou). Bohaté jemné koreňové vlásnenie im umožňuje prijať aj menej mobilné prvky výživy, ktoré sa nachádzajú v pôde (napr. fosfor, draslík). Auxíny smerujú transport živín do novovznikajúcich časti rastliny. V počiatočných štádiách tak podporujú rozvoj koreňovej sústavy, neskôr majú vplyv aj na nadzemnú časť. Špičky koreňových vlásočníc sú zdrojom fytohormónov – cytokinínov. Tie pôsobia inhibične voči auxínom. Prirodzeným spôsobom tak regulujú rast nadzemnej časti – oslabujú apikálnu dominanciu rastlín. V praxi to znamená, že spomaľujú rast nadzemnej časti a podporujú vetvenie. Galleko koreň tak pôsobí morforegulačne na mladé rastliny repky ozimnej. Podporuje účinky morforegulačných fungicídov používaných v jeseni, je možná aj spoločná aplikácia. Aminokyseliny slúžia totiž ako výborný nosič ostatných látok a zároveň podporujú aj ich prienik do rastlín.  V minulom roku na jeseň boli založené maloparcelkové pokusy v repke ozimnej v NPPC-VÚRV, lokalita VŠS Vígľaš – Pstruša.  Z niekoľkých pokusných variantov boli dva, v ktorých sa aplikoval prípravok Galleko koreň na jeseň v dávke 0,8 l/ha. V oboch prípadoch došlo v jeseni k významnému navýšeniu nielen hmotnosti rastliny o viac ako 40 % ale aj koreňa o viac ako 60% v porovnaní s kontrolou. Čo je však podstatnejšie, na jar sa rozdiel v hmotnosti koreňa medzi ošetrenými  variantami a kontrolou ešte zvýšil. Približne 25 dní po aplikácii uvedeného prípravku boli pri výbere vzoriek veľmi dobre viditeľné jeho pôsobenie a rozdiely medzi ošetrenými jedincami a kontrolou. (obr. 1). Zároveň je to aj odpoveď pre tých farmárov, ktorý odkladajú aplikáciu, pretože rastliny sú podľa nich ešte malé (fáza 4 – 6 listov). Naopak, takáto skorá aplikácia umožni rastline prijať a zapracovať látky, ktoré prípravok obsahuje. Bližšie údaje o priebežných meraniach sú uvedené v tab. č. 1. Ďalší pokus prebiehal na poli firmy T - AGRO POKORADZ, spol. s r.o. (SR, okres RS). Galleko koreň aplikovaný v dávke 0,6 l/ha podporil nielen navýšenie hmotnosti koreňa o 8,4% ale aj hrúbku koreňového krčku o 14,13% (obr. 2). Poďme však naspäť k ďalším zložkám, ktoré uvedený prípravok obsahuje a ktorých význam narastá v posledných rokoch čoraz viac. Sú nimi výťažky z morských rias a protistresové zložky.

Obr. 1 Repka ozimná, ES Monaco, vľavo kontrola, vpravo hore variant Galleko 1, vpravo dole variant Galleko 2 (oba varianty ošetrené 14.9.2018 prípravkom Galleko koreň v dávke 0,8 l/ha). NPPC – VÚRV, lokalita VŠS Vígľaš – Pstruša, foto 4.10.2018

 

Ich úlohou je pomôcť rastlinám prekonať čo najlepšie rôzne nepriaznivé vplyvy počasia (sucho, nadmerné množstvá zrážok, nízke teploty). Výťažky z morských rias sú extrahované z miest, kde sú vystavované vysokému teplotnému rozdielu (vysoký rozdiel medzi minimálnou a maximálnou teplotou) a s dlhým prílivom a odlivom. Sú tak vystavované aj suchám a svoje vlastnosti potom prenášajú na rastliny. Tie dokážu následne lepšie hospodáriť s vodou a odolávajú aj rovnako dobre vyšším aj nízkym teplotám. Výsledkom je nielen väčší počet prezimovaných jedincov. Porast na jar menej času a energie venuje regenerácii a viac teda zostáva na tvorbu výnosu. Prínos jesennej aplikácie prípravku Galleko koreň v dávke 0,8 l/ha pre jarnú regeneráciu repky je veľmi dobre zadokumentovaný aj na obr. 3 -5. Vznikli pri poloprevádzkovom pokuse prebiehajúcom v sezóne 2017/2018 v Ústeckom kraji. Treba už len podotknúť, že ošetrený porast zužitkoval svoju konkurenčnú výhodu. V porovnaní s kontrolou priniesol o 300 kg/ha vyššiu úrodu.

Tab. č. 1 Priebežné hodnotenie porastov repky ozimnej v maloparcelkovom pokuse NPPC-VÚRV, VŠS Vígľaš - Pstruša

Odroda: ES MonacoJeseň 2018Jar 2019
Priem. dĺžka koreňa (cm)Priem. hmotnosť koreňa (g)Priem. hrúbka koreň. krčku (mm)Priem. dĺžka koreňa (cm)Priem. hmotnosť koreňa (g)Priem. hrúbka koreň. krčku (mm)
Kontrola11,4536,0520,636,58
Galleko 113,694,86,6921,1313,759,775
Galleko 214,0357,323,381710,9

 Spracovala: Ing. Katarína Matúšková, PhD.

A zabúdať nesmieme ani na jednotlivé výživové zložky, nachádzajúce sa v prípravku Galleko koreň. Rastlina tak dostáva aj niekedy chýbajúce prvky výživy a zrýchľuje sa tak pôsobenie prípravku.  Množstvá týchto výživových prvkov nemôžu nahradiť riadnu výživu.

Obr. 2  Korene rastlín repky ozimnej,  vľavo kontrola, vpravo Galleko koreň 0,6 l/ha, T - AGRO POKORADZ, spol. s r.o. (SR, okres RS), foto 13.11.2018

 

Obr. 3 Repka ozimná,  kontrola, foto 9.4.2018, Ústecký kraj (ČR)

 

 

 

 

Obr. 4 Repka ozimná, pokus – v jeseni aplikovaný Galleko koreň 0,8 l/ha, foto 9.4.2018, Ústecký kraj (ČR)

 

 

 

Úlohu prípravku Galleko koreň, aplikovanému na porasty repky ozimnej, je  pomôcť   mladým rastlinám prekonať čo najlepšie počiatočné vegetačné fázy a pripraviť ich na prezimovanie. Ošetrený porast si tak vytvára konkurenčnú výhodu, ktorá sa prejaví nielen v jari (už spomínaná regenerácia) ale mnohokrát si tento „náskok“ udrží až do žatvy. Je prvým prípravkom z rady Galleko určeným pre použitie v repke ozimnej. Najlepšie a stabilné výsledky je možné dosiahnuť použitím celej metodiky Galleko určenej pre porasty repky ozimnej.

 

Obr. 5   Jedince repky ozimnej, vľavo kontrola, vpravo ošetrené Galleko koreň. Foto 9.4.2018, Ústecký kraj (ČR).

 

Mgr. MARTIN ŠOTÍK, Galleko®

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down