27.11.2020 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prioritní škodcovia únie (I.)

Delegované nariadenie komisie EÚ 2019/1702 stanovuje zoznam dvadsiatich škodcov, ktorí majú predpoklady mať pre územie EÚ najzávažnejšie hospodárske, environmentálne a sociálne vplyvy. O tom, ktoré druhy budú patriť do tejto skupiny, rozhodovala EK, ktorá vykonala posúdenie na základe metodiky vypracovanej Spoločným výskumným centrom Komisie a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín. Okrem škodcov poľných a záhradníckych rastlín, dopĺňajú tento zoznam aj škodcovia lesných drevín.

Na území Slovenska sa vykonávajú prieskumy na tie druhy prioritných škodcov, pri ktorých je pravdepodobnosť, že by sa v našich ekologických a klimatických podmienkach mohli usídliť a ďalej šíriť. Ďalšou podmienkou je výber tých prioritných škodcov, ktorých hostiteľské rastliny sú u nás pestované. Postupne si predstavíme týchto škodcov.

Krasoň brezový Agrilus anxius

Patrí medzi škodcov brezy. V SR ani EÚ sa tento škodca zatiaľ nevyskytuje. Vyskytuje sa v mnohých štátoch USA a veľkej časti Kanady. Životný cyklus môže trvať jeden až dva roky v závislosti od zemepisnej šírky, klimatických podmienok a kondícii hostiteľa. Samičky kladú vajíčka jednotlivo alebo v skupinách v štrbinách kôry. Jedna samička môže naklásť až 75 vajíčok. Larvy sú belavé, dlhé 8 až 25 milimetrov dlhé s plochou hlavou, ktorá je väčšia ako telo. Ihneď po vyliahnutí sa zavrtávajú do dreva, kde žijú na rozhraní lyka a dreva. Prezimujú larvy vo vnútri dreva. Kuklia sa v plytkých jamkách xylému (dreva), kukly sú smotanovo-bielej farby, postupným vývojom tmavnú až na bronzovo-čiernu farbu. Dospelce sa objavujú od mája do polovice júla (v závislosti od klimatických podmienok) a žijú 2 až 5 týždňov. Dospelce sú úzke, valcovitého tvaru s medeno-bronzovo kovovým sfarbením, dlhé 7 až 12 milimetrov.

Škodlivosť

Na napadnutých stromoch žltnú a opadávajú listy. Dospelce v kôre vytvárajú výstupové otvory v tvare písmena „D“, pričom na mieste otvorov niekedy vznikajú malé nádorčeky. Ďalším z príznakov napadnutia je odumieranie vetiev až celých stromov. Vo viacerých prípadoch strom uhynie počas niekoľkých rokov po napadnutí. Napadnutie postupuje zdola stredom koruny. Aktívne šírenie dospelcov má prevažne lokálny význam, škodca dokáže preletieť len na krátke vzdialenosti. K zavlečeniu škodcu môže dôjsť pri dovoze hostiteľských rastlín určených na pestovanie z území s výskytom.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down