28.07.2023 | 10:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Príprava pôdy a sejba ozimných obilnín

Časové obdobie od zberu predplodiny po sejbu ozimín ovplyvňuje intenzitu základného a predsejbového obrábania pôdy. Úmerne s oneskorovaním termínu zakladania porastov znižujeme hĺbku a intenzitu obrábania pôdy. Vo vlhších lokalitách, kde je vlahy v pôde dostatok, treba robiť hlbšiu kultiváciu pôdy hlbším kyprením. V suchých oblastiach je vhodnejšie plytké obrábanie pôdy, alebo zakladanie porastov aj priamou sejbou.

Pri zakladaní porastov jačmeňa siateho ozimného (august, prvé dve dekády septembra) býva pôda ešte väčšinou suchá, vytvorenie jemnej pôdnej štruktúry osivového lôžka vyžaduje niekedy viacej zásahov do pôdy. Porasty pšenice, ktorá sa vysieva neskoršie, už majú viacej vlahy. Na ťažkých pôdach, môže dochádzať po silnejších dažďoch k tvorbe prísušku, ktorý môže znižovať poľnú vzchádzavosť. Preto je dobré, ak ostanú na povrchu pôdy pred sejbou väčšie hrudky, ale osivo v pôde má byť v kontakte s menšími agregátmi. Dosiahneme to znížením pracovnej rýchlosti pri predsejbovej príprave pôdy.

V závislosti od predplodiny

Spôsob prípravy pôdy pod oziminy závisí od predplodiny. Celý systém obrábania pôdy sa snažíme realizovať tak, aby ozimné plodiny dobre vzišli, zakorenili, primerane odnožili, čím si vytvoríme predpoklady na ich dobré prezimovanie. Dôležitým predpokladom založenia dobrého porastu ozimín je primerane uľahnutá pôda. Pri neskoršom obrábaní (pri kyprej pôde) ju utlačíme náradím. Osobitne to platí pri predsejbovej príprave v suchých podmienkach.

Zachovanie a zlepšenie pôdnej štruktúry možno zabezpečiť redukovaním počtov prejazdov strojov po pôde pri súčasnom obmedzovaní utláčania povrchovej vrstvy pôdy pneumatikami traktorov. Pri predsejbovej príprave a sejbe najmä na vlhšej pôde je vhodné používať dvojmontáže pneumatík. V centre pozornosti je postupné vyrovnávanie mikroreliéfu pôdy ako základnej podmienky pre kvalitné sejbové lôžko. V podstate to znamená, že v hĺbke 3-4 centimetre by sme mali vytvoriť medzivrstvu, ktorá oddelí povrchovú nakyprenú vrstvu pôdy od spodnej utlačenejšej vrstvy pôdy. V málo narušenej hlbšej vrstve pôdy pod osivovým lôžkom bude najmä v suchšej jeseni vzlínať pôdna vlaha a bude zásobovať korienky vysiatej kultúrnej plodiny vodou.

Systém obrábania pôdy

Rozhodujúci vplyv na stav osivového lôžka má druh technologického systému obrábania pôdy, ktorý bol použitý k predplodine. V inom stave bude pôda, ktorá bola zoraná klasickým pluhom a iné fyzikálno-chemické parametre bude mať pôda spracovaná bezorbovým systémom pôdochranného obrábania. Navyše, treba brať do úvahy aj poveternostné podmienky ročníka. Tohoročná jar a začiatok leta bol skôr vlhký a chladný a pôda má relatívne primeranú vlhkosť. Letné búrky, prívalové dažde s vetrom a poľahnuté porasty obilnín budú zvyšovať nároky na organizačné zabezpečenie operácií jesenného obrábania pôdy a následnej sejby plodín.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down