26.11.2021 | 12:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Príprava pôdy a sejba v jarnom období

Pri predsejbovej príprave je potrebné obrábať pôdu s ohľadom na poveternostné a pôdne podmienky a to tak, aby bola zachovaná či zlepšená jej štruktúra a biologická aktivita, nedošlo k nadmernému utuženiu a boli zmiernené erózne riziká. Cieľom je vytvoriť priaznivé štruktúry v oblasti osivového lôžka a vo vrstvách nad ním. Voľbou správnej operácie obrábania pôdy sa pozitívne ovplyvňuje obsah vzduchu aj vlhkosti v pôde a prístupnosť živín. Spolu s tým sa často mechanicky likvidujú aj vzídené buriny, prípadne zapravujú hnojivá.

S ohľadom na rozdielne požiadavky jednotlivých plodín na hĺbku sejby a štruktúru pôdy je pre predsejbovú prípravu nutné zvoliť zodpovedajúcu technológiu. Často používaným náradím pri príprave osivového lôžka v jarnom období sú ešte stále aj smykobrány alebo kypriče rôznej konštrukcie, čoraz významnejšiu úlohu však zohrávajú rôzne kombinované stroje zabezpečujúce v jednom prejazde po poli aj prípravu osivového lôžka a následnú sejbu.

Z hľadiska spôsobu prenosu energie z traktora (energetického prostriedku) na náradie ich môžeme rozdeliť na tzv. aktívne (cez vývodový hriadeľ poháňané) a pasívne (ťahané) stroje.

Príprava pôdy aktívnym náradím

Najintenzívnejší drobiaci efekt sa dosahuje pomocou aktívneho náradia, ktorým môže byť rotačný kyprič (rotačná brána) často v kombinácii so sejacím strojom. Tieto náradia sú  univerzálne, účinné aj v ťažkých podmienkach a majú vhodné rozmery pre agregácie s pneumatickými aj mechanickými sejacími strojmi. Nachádzajú teda univerzálne uplatnenie pri predsejbovej príprave pôdy v jarnom aj jesennom období, pre rôzne podmienky a plodiny. Veľmi však záleží na prevedení oporného valca. Niektoré typy valcov môžu pri siatí za vlhka ľahko spôsobiť zamazanie osiva, čo je úplne neprípustné pri jarných obilninách, ale aj pri oziminách to spôsobuje problémy. Na oporný valec sa prenáša celá hmotnosť kypriča alebo aj sejacieho stroja. Od kypričov s horizontálnou osou rotácie sa v klasickej rastlinnej výrobe v súčasnosti ustupuje.

Rotačné kypriče (rotačné brány) sú síce energeticky náročnejšie a vďaka krúživému pohybu v pôde sa budú ich klince tiež viac opotrebovávať, zato je však možné s nimi na jar „vyraziť“ rovno do hrubej brázdy bez potreby predchádzajúceho smykovania. Niektoré typy kombinujú klasický kyprič s rotačnými bránami tak, že podľa voľby smeru otáčania klincov – na ostro alebo na tupo – je možné zvoliť požadovaný účinok na pôdu. Prestavenie zaberie len niekoľko minút a je možné ho vykonávať priamo na poli (posunutím hnacieho pastorka vpravo alebo vľavo). Nie je teda potrebné vymieňať ozubené kolesá.

Pri nastavení na tupo (rotačné brány) je energetická náročnosť vyššia ako pri režime naostro (rotačný kyprič) až o 20 percent. Týka sa to nižších pojazdových rýchlostí okolo 5 km.h-1, s väčšou rýchlosťou sa rozdiel znižuje, pretože zvyšovanie rýchlosti znamená najväčší nárast príkonu práve pre režim práce naostro. Zvýšenie pojazdovej rýchlosti z 5 na 10 km.h-1 sa tak prejaví zvýšenou potrebou výkonu až o jednu tretinu. Nastavenie naostro, kedy zostáva väčší podiel rastlinných zvyškov na povrchu, sa odporúča pre technológie sejby do mulča, charakteristické plytkým záberom a jazdením väčšou rýchlosťou. Tieto výsledky boli získané praktickými testami skúšobne DLG v podmienkach hrubej brázdy, napriek tomu zostáva otázka príkonu rotačných brán stále otvorená.

Častou výbavou rotačných kypričov (rotačných brán) je záves na pripojenie sejacieho stroja. Je koncipovaný tak, že kompletne integruje celý stroj. Jeho hmotnosť je plne prenášaná na kyprič, takže sejací stroj nemusí byť vybavený opornými kolesami. Nevznikajú tak koľaje v už zasiatych častiach pozemku.

 

Stúpajúci záujem o pasívne kombinátory

Pasívne náradie na prípravu pôdy ponúka väčšiu plošnú výkonnosť pri nižšej energetickej náročnosti. Traktor nemusí udržiavať stále otáčky motora, a pokiaľ to podmienky a náradie dovoľujú, môže pracovať aj väčšou rýchlosťou. Veľmi však záleží na tom, ako kvalitne bol pozemok zoraný, a taktiež na prevedení náradia; niekedy je prvotné urovnanie pozemku smykom nevyhnutné. To platí vždy, keď bol na orbu využitý jednostranný pluh (záhonová orba).

Svoje stále miesto, predovšetkým na prípravu pôdy pre obilniny, majú kultivátory osadené radličkami na pružných stĺpikoch. Radličky v štyroch alebo piatich radoch za jazdy vibrujú a vznikajúca jemná pôda sa dostáva do spodných vrstiev. Tu neskôr spoľahlivo prikrýva osivo a napomáha vzchádzaniu. Hrubší podiel zostáva naopak na povrchu. Náradie má výhodu v nízkej hmotnosti, teda sa môže vyrábať v záberoch až 9 m ako nesené. Do ťažkých podmienok alebo čerstvo zoranej pôdy je možné doplniť predradenú smykovú lištu, ktorá urovnáva povrch a rozbíja najväčšie hrudy. Kultivátory sa využívajú samostatne v technológiách oddelenej prípravy pôdy a siatia; vďaka svojmu záberu ponúkajú vysokú výkonnosť.

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down