Príprava pôdy k oziminám v súvislostiach

V deväťdesiatych rokoch minulého storočia dochádzalo k postupným zmenám v našom agrárnom sektore. Výrazne sa menila štruktúra rastlinnej aj živočíšnej výroby. Toto viedlo k zmenám v konkurencieschopnosti poľnohospodárstva na Slovensku. Zníženie rentability a strata istoty z umiestnenia niektorých dovtedy pestovaných komodít viedli k redukcii osevných postupov. Pestovatelia sa postupne zamerali iba na pestovanie plodín, v ktorých bol ekonomický potenciál. Ruka v ruke s poklesom hnojenia priemyselnými  hnojivami klesala i produkcia hospodárskych hnojív, vďaka významnému zníženiu stavov hospodárskych zvierat.

Tieto fakty spolu s „vyradením“ z osevných postupov tzv. zlepšujúcich plodín, hospodárenie na úkor starej pôdnej sily v dlhšom časovom slede negatívne vplývajú na pôdnu úrodnosť. Z týchto dôvodov je nevyhnutne potrebné, aby sa dôsledné a vhodné obrábanie pôdy znovu vrátilo medzi rozhodujúce agrotechnická opatrenia v konkurencieschopnej rastlinnej výrobe. Zvýšenou agronomickou zodpovednosťou, či už pri zakladaní, výžive, ochrane porastov, ale i pri využití na trhu dostupných kvalitných stimulačných látok eliminujúcich stresové faktory vplývajúce na porast počas jeho rastu a vývinu možno, i napriek nepriaznivým klimatickým podmienkam, ako i nie práve najvhodnejšej skladbe plodín v našich osevných postupoch, dosahovať úrody v požadovanej kvantite i kvalite.

Pre založenie úrody už od začiatku

V tomto čase sú na poliach i mechanizmy pripravujúce pôdu pre založenie porastov ozimín. Jesenná základná príprava pôdy úzko súvisí so zakladaním porastov je veľmi významným kritériom pre ich úspešné vzchádzanie a ďalší vývoj porastov ozimín. Z našich sledovaní, vykonávaných v rámci monitoringov stavov porastov ozimných obilnín pred prezimovaním, často pozorujeme výrazné nedostatky v príprave pôdy pred sejbou, ktoré sa do značnej miery následne prejavujú vo vývine porastov a ich pripravenosti na prezimovanie. Možno vidieť ťažné mechanizmy rôznych výkonov a za nimi zapojené rôzne náradie. Záleží od viacerých faktorov, či sa ten ktorý pestovateľ rozhodne na jeseň pre konvenčné, či konzervačné obrábanie pôdy. Úspešnosť používania týchto spôsobov obrábania je v dominantnej miere závislá od viacerých faktorov, pričom jedným z nich je základná príprava pôdy na jeseň. Nedostatky v príprave pôdy majú vplyv predovšetkým na kondíciu porastov a v mnohých prípadoch pri extrémnejších podmienkach v období prezimovania spôsobujú problémy. S nimi sa potom musia porasty popasovať počas jarnej vegetácie a neraz vedú v konečnom dôsledku aj k redukcii úrod v porovnaní s plochami, pri ktorých boli dodržané správne postupy v rámci predsejbovej agrotechniky. Nedostatky pozorujeme väčšinou na plochách, kde sú oziminy vysievané po neskôr zberaných predplodinách, čím dochádza v rámci prípravy pôdy k istému časovému stresu.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down