Príprava pôdy k sejbe ozimných obilnín

Tohtoročný horúci koniec júna urýchlil vývin vegetácie obilnín. Zber novej úrody obilnín už v južnejších lokalitách ukončujú, v stredných a severnejších polohách je žatva v plnom prúde. Pestovatelia už myslia aj na prípravu pôdy pod výsev nových ozimín. Za základnú požiadavku správneho obrábania pôdy pod ozimné obilniny sa považuje vytvorenie osivového lôžka s rovnakými parametrami obsahu živín, organickej hmoty a drobnohrudkovitou štruktúrou pôdy a živín v zóne ukladania semien.

Úspech pestovania ozimných obilnín závisí od viacerých faktorov. Spôsob prípravy pôdy pod oziminy závisí predovšetkým od predplodiny. Celý systém obrábania pôdy sa snažíme zosúladiť tak, aby ozimné plodiny včas a kompletne vzišli, zakorenili a obilniny primerane odnožili. Tak sú vytvorené základné predpoklady na ich dobré prezimovanie. Ak nám poveternostné podmienky dovolia, pracovné operácie organizujeme tak, aby medzi základnou prípravou pôdy a sejbou bolo dostatočné časové obdobie potrebné na uľahnutie pôdy.

Výber predplodiny pre jednotlivé obilné druhy ozimín je daný termínom sejby, resp. zberom predplodiny. Obilná predplodina je najmenej vhodná pre ozimnú pšenicu (možný prenos chorôb a škodcov cez tzv. zelený most – vyklíčený výmrv predchádzajúcej obilniny po zbere prenáša patógény do ďalšej vegetácie). Vzídený výmrv treba nekompromisne potlačiť, najlepšie kombináciou mechanického a chemického zásahu. Ostatné druhy ozimín sú na predplodinu tolerantnejšie.

Výber predplodiny

Pšenica letná forma ozimná je z ozimných obilnín najnáročnejšia na predplodinu. Najvyššie úrody pšenice sa dosahujú po širokolistých predplodinách ako sú strukoviny a kapusta repková pravá. Pestovanie pšenice po sebe sa neodporúča. V ostatnom období niektorí pestovatelia zaraďujú pšenicu aj po repe cukrovej minimalizačnými spôsobmi zakladania porastu.

Pri raži siatej môžeme využiť jej vyššiu odolnosť proti chorobám a škodcom, schopnosť potláčať buriny a jej nižšie nároky na živiny a vápnik. Dobrými predplodinami sú ďatelina, zemiaky a strukoviny. V obilninárskych osevných postupoch pôsobí raž ako sanitárny prerušovač (ozdravuje pôdu od choroboplodných zárodkov). Znesie aj pestovanie po sebe.

Aj jačmeň siaty ozimný možno pestovať po pšenici letnej ako druhú obilninu. Pestovanie po jačmeni jarnom sa neodporúča. Nakoľko sa seje skoro na jeseň, všetky predplodiny musia byť včas pozberané. Na dobré predplodiny ako sú okopaniny, kapusta repková, ďatelinoviny reaguje zvýšením úrody. V ostatných pestovateľských ročníkoch sme vplyvom teplých jesenných a zimných mesiacov zaznamenali pri skorých sejbách vysoký výskyt viróz, ktoré na jar značne zdecimovali plochy ozimných jačmeňov. Naopak dobré výsledky sa dosiahli pri neskorých sejbách až v mesiaci november. Niektorí pestovatelia v južnejších oblastiach majú dobré skúsenosti aj s jesennou sejbou jarného jačmeňa.

Tritikale potrebuje na dosiahnutie vysokých úrod dobré predplodiny ako sú ďatelinoviny, strukoviny a okopaniny, ale v porovnaní so pšenicou sú jeho nároky nižšie.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down