26.07.2021 | 11:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Príprava pôdy v kontexte s podmienkami prostredia

Jesennou rovnodennosťou 23. septembra končí astronomické leto, ale z pohľadu meteorológov a klimatológov končí už 31. augusta. Avšak letné počasie často pokračuje aj v septembri a niekedy býva extrémne teplý i október. S takýmto javom sa stretávame najmä v posledných rokoch, keď je často problémom extrémne suché a na túto ročnú dobu mimoriadne teplé počasie. To sa podpisuje pod jesennú základnú prípravu pôdy, sejbu, klíčenie i vzchádzanie ozimín.

V súvislosti so zakladaním porastov je veľmi významným kritériom pre ich úspešné vzchádzanie príprava pôdy. Z našich sledovaní vykonávaných v rámci monitoringov stavov porastov ozimných obilnín pred prezimovaním pozorujeme často výrazné nedostatky v príprave pôdy pred sejbou, ktoré sa do značnej miery následne prejavujú vo vývine porastov a ich pripravenosti na prezimovanie. Tieto nedostatky majú vplyv predovšetkým na kondíciu porastov a v mnohých prípadoch pri extrémnejších podmienkach v období prezimovania spôsobujú problémy. Neraz vedú takéto problémy  aj k redukcii úrod v porovnaní s porastmi, pri ktorých boli dodržané správne postupy v rámci predsejbovej agrotechniky. Nedostatky pozorujeme väčšinou na plochách, kde sú oziminy vysievané po neskôr zberaných predplodinách, čím dochádza v rámci prípravy pôdy k istému časovému stresu.

Poveternosté pomery začiatkom leta 2021

Podľa SHMÚ bol jún 2021, v porovnaní s normálom 1981 – 2010, na väčšine územia Slovenska mimoriadne teplý, výnimkou bol len krajný severovýchod a východ, kde jún skončil ako silne nadnormálny. Na väčšine meteorologických staníc bol jún 2021 druhý až tretí najteplejší v histórii meteorologických pozorovaní (za najteplejším júnom v roku 2019, v prípade tretieho miesta aj za rokom 2003 alebo 1964). Súčasne sa jún 2021 zaradil medzi najsuchšie júny histórie (mesiac skončil ako veľmi až mimoriadne suchý), pričom v niektorých regiónoch bol mesačný úhrn atmosférických zrážok extrémne nízky.

V júli 2021 sme si, podľa SHMÚ od mimoriadne vysokých teplôt oddýchli iba nakrátko a po vyše dvojtýždňovej vlne horúčav, ukončenej v presnom súbehu s koncom júna, sa na Slovensku hneď v polovici prvej júlovej dekády rozbehlo druhé takéto obdobie v rámci  leta 2021. V jeho priebehu sme od 6. do 10. júla zažili veľmi výrazné vrcholenie horúceho počasia, pri ktorom prišiel znovu rad aj na niekoľko významných teplotných rekordov.

Druhá vlna horúčav leta 2021 sa opäť prejavila veľmi vysokými hodnotami maximálnej dennej teploty vzduchu, ale aj vysokou minimálnou a priemernou dennou teplotou. Tomuto stavu pravdepodobne výrazne napomáhal charakter advekcie vzduchovej hmoty; pri aktuálnej vlne horúčav išlo totiž o vzduch, ktorý k nám priamo prúdil zo severnej Afriky, zatiaľ čo v prípade júnovej vlny to bolo skôr z oblasti juhozápadnej Európy.

Konzervačné technológie obrábania pôdy

V bývalom Československu, už v osemdesiatych rokoch 20. storočia, vyvstala požiadavka zabezpečiť prípravu pôdy pred sejbou poľných plodín energeticky a časovo menej náročnejšími pracovnými postupmi.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down