Pripravte svoje slnečnicové polia na zber

Pre riešenie prípravy porastov slnečnice k zberu máme pre vás Reglone – jediný skutočný desikant, s účinnou látkou diquat.

I keď spomínané riešenie je na našom trhu dobre známe a využívané, pripomeňme si zásady použitia ako aj benefity, ktoré prináša. Predčasné ukončenie vegetácie desikáciou v prípade správneho načasovania aplikácie desikantu nikdy neznamená zníženie úrod a kvality, ale práve naopak.

V úboroch, ktoré sú už bez kvietkov alebo sú kvietky zahnednuté je vlhkosť nažiek od 18 % do 24 %, toto považujeme za najoptimálnejší termín predčasného ukončenia vegetácie, a tým pádom priestor pre prípravok Reglone. Práve pri tejto vlhkosti je tvorba olejov a tým aj úrod nažiek ukončená (viď obr.1). Nedochádza už k znižovaniu úrod z pohľadu výšky a ani kvality.

 

Aké výhody prináša použitie prípravku Reglone?

Ukončením vegetácie slnečnice v období vlhkosti nažiek pod 24 % neznižujete úrodu a to ani z jej kvalitatívneho či kvantitatívneho hľadiska.

Pri porastoch, ktoré sú poškodené hubovými chorobami, má predčasné ukončenie vegetácie veľký význam z dôvodu ďalšieho nerozširovania choroby na ostatné časti úboru, u poškodených porastov ľadovcom, prípadne víchricou, zabránite šíreniu sekundárnych chorôb na úboroch.

Zdesikovaný porast podstatne uľahčí a urýchli kombajnový zaber, uschnuté stonky sa lepšie kosia, lámu a nezachytávajú na adaptéroch kombajnov.

Semená sa pri mlátení z desikovaných úborov lepšie uvoľňujú a zbytočne sa nezvyšujú zberové straty zachytených nažiek v nedostatočne dozretých častiach úborov. Nažky nie sú unášané zelenými časťami a zvyškami stoniek, úborov a listov von z kombajnov.

Čistota výmlatu desikovaných porastov je oveľa vyššia a často ani nie je potrebné takúto slnečnicu pred odovzdaním spracovateľom špeciálne prečisťovať.

Po zbere zdesikovaných porastov je lepšia kvalita drvenia pozberových zvyškov slnečnice a tým aj možnosť skoršej a kvalitnejšej predsejbovej prípravy pôdy ako i následnej sejby ozimín.

 

 

Naše odporúčania

Na poškodené a nevyrovnané porasty slnečnice, odporúčame aplikovať prípravok Reglone, ktorý Vám zabezpečí rýchle zníženie a vyrovnanie vlhkosti všetkých nažiek vo vašich porastoch ešte pred vypadnutím nažiek z najsuchších úborov. Je veľmi dôležité správne odhadnúť zastúpenie „najnezrelších a najzelenších“ úborov, zistiť ich vlhkosť a práve podľa nich naplánovať termín aplikácie Reglonu. Dodržujte vlhkosť maximálne 24 %, už zo spomenutých vplyvov na kvalitu nažiek.

Na vyrovnané porasty odporúčame aplikovať Reglone z dôvodu urýchlenia zberu, správneho a účelného načasovania. Aj u týchto porastov je potrebné sledovať vlhkosť nažiek.

Neodporúčame aplikáciu prípravkov s účinnou látkou glyfosát, pretože pri nesprávnom načasovaní termínu aplikácie dochádza k predčasnému ukončeniu procesu tvorby olejov v nažkách a tým aj k znižovaniu kvality, ale aj výšky úrod.

Registrovaná dávka prípravku Reglone je v rozmedzí 2-3 l/ha pri sólo aplikáciách, prípadne v dávke 1,5-2 l/ha v TM s DAM-om 390 v množstve 70-100 l/ha. Dávka vody pri pozemných aplikáciách je 300-600 l/ha, pri leteckých 100-150 l/ha. Pri výrazne väčšom množstve biomasy je vhodnejšia aplikácia vyšších dávok, aby bola desikácia naozaj účinná.

Odolnosť proti zmytiu dažďom je vďaka rýchlej penetrácii prípravku Reglone do pletív, už 15 minút po jeho aplikácii.

Pre stanovenie optimálneho termínu desikácie prípravkom Reglone kontaktujte našich obchodných zástupcov, ktorí vám ochotne poradia a pomôžu.

 

Autor: Ing. Ivan Varečka, Syngenta Slovakia s.r.o.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *