10.01.2023 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prípravu novej sezóny 2023 berú vážne

Tradičný odborný seminár spoločnosti KWS Semena, ktorý sa uskutočnil v závere roka 2022 v Mojmírovciach sa zameral na zhodnotenie podmienok uplynulej pestovateľskej sezóny, predstavenie noviniek spoločnosti pre sezónu 2023, pričom absolútnym nóvum je rozšírenie portfólia o odrody slnečnice. Seminár sa uskutočnil v spolupráci s SPPK, ktorej zástupca Ing. Ivan Fabián obšírne informoval o intervenčných stratégiách na roky 2023 - 2027.

Účastníkov odborného seminára privítal Ing. Ivan Dzubák, konateľ spoločnosti KWS Semena. Z nových trendov upozornil na digitálne platformy pod názvom myKWS, na SMART odrody cukrovej repy, ktoré sa úspešne presadili na trhu, ako aj ponuku hybridov kukurice pod označením Pus4Grain a ClimaControl3.

CONVISO® SMART - nový štandard v kontrole burín

Slovenským pestovateľom je už dobre známy systém CONVISO® SMART - založený na odrodách SMART KWS, vyšľachtených spoločnosťou KWS, špecificky tolerantných proti herbicídu CONVISO® ONE. Ako uviedol Ing. Tomáš Otajovič, zástupca spoločnosti KWS – pestovateľov presvedčil najmä svojou jednoduchosťou a flexibilitou v ošetrovaní proti burinám postavenom na dvoch aplikáciách uvedeného herbicídu. 

Herbicíd CONVISO® ONE s účinnými látkami foramsulfuron a thiencarbazone-methyl (ALS-inhibítory) má široké spektrum účinnosti proti burinám cez listy a pôdu. Aplikačná dávka je jeden liter na hektár, pričom dávku je odporúčané rozdeliť na dvakrát po 0,5 litri s odstupom 10 až 14 dní. Odporúčaným partnerom pre zlepšenie pokrytia sú zmáčadlá na báze metylesteru repkového oleja v dávke jeden liter na hektár pri každej aplikácii s možnosťou navýšenia až na 1,5 litra v prípade vyššieho rastového štádia mrlíkov. Termínovanie aplikácie závisí od rastovej fázy burín. V prípade mrlíkov, ako kontrolnej buriny (je jediný určujúci faktor pre ošetrovanie), je to vo fáze 2 až 4-och pravých listov. T. Otajovič upozornil na viaceré prínosy ošetrovania: netreba brať ohľad na vývojové štádium repy (aplikovaným herbicídom nie je stresovaná), je likvidované komplexné burinové spektrum vrátane ťažko ničiteľných burín, ako je napr. podslnečník Teofrastov, jednorazovo je spoľahlivo zlikvidovaná divá repa. T. Otajovič zdôraznil, že systém CONVISO® SMART  je v porovnaní s klasickými metódami kontroly burín oveľa jednoduchší, spoľahlivý a nezávisí na počasí. V extrémnych podmienkach pestovania, hlavne za sucha odporúča podporiť herbicídnu účinnosť cez listy pridaním vhodného TM partnera zvlášť v druhej aplikácii, ak sú mrlíky v rôznych rastových štádiách. Účinnosť herbicídu podporí zavlažovanie porastu cukrovej repy po jeho aplikácii, čím sa podporí najmä účinok cez pôdu. 

Efektívnosť systému CONVISO® SMART  potvrdili ako realizované pokusy tak výsledky dosiahnuté v praxi, kde sa jednoznačne presadil na úkor konvenčne ošetrovanej cukrovej repy. Konkrétne v pokuse v Špačinciach (2022) sa v prvej šestici umiestnilo päť odrôd spoločnosti KWS z toho štyri zo SMART segmentu, ako zdôraznil T. Otajovič konkurenčné odrody prekonali vo všetkých sledovaných parametroch, t. j. v úrode buliev na hektár, cukornatosti, v úrode a výťažnosti rafinády. 

Manažment vybehlíc

Pre udržanie pestovania cukrovej repy a teda systému CONVISO® SMART  čo najdlhšie v praxi považuje T. Otajovič za veľmi dôležité odstraňovanie vybehlíc v poraste cukrovej repy: „Skorá likvidácia vybehlíc znižuje riziko straty výnosov. Odstránením vybehlíc sa znižuje šírenie škodcov a chorôb.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down