20.08.2020 | 05:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Proces prípravy rekonštrukcie farmy v Kolárove pokračuje napriek petícii

Spoločnosť Dan Slovakia Agrar (DSA) plánuje rekonštrukciu a modernizáciu farmy Štagnovica v katastrálnom území obce Kolárovo zameranej na chov ošípaných. Jej súčasťou bude aj rozšírenie kapacity farmy o nové maštale.

KOLÁROVO. V súčasnosti pokračuje proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, v rámci ktorého sa uskutočnilo verejné prerokovanie projektu za účasti všetkých zúčastnených strán. Prezentované boli závery realizovaných štúdií.
„Zrekonštruovaná farma bude vybavená najmodernejšími technológiami, ktoré majú za cieľ na jednej strane zvýšiť komfort chovaných zvierat a na strane druhej minimalizovať dosah prevádzky na obyvateľov v priľahlých obytných zónach,“ uviedol predseda predstavenstva DSA Mogens Hansen.
Obyvatelia Kolárova podpisujú proti obnoveniu prevádzky a rozširovaniu jej kapacity petíciu. „Plánovaná farma podľa nášho názoru ohrozuje životné prostredie a zdravie, pohodu a kvalitu života dotknutých obyvateľov najmä produkovaním emisií čpavku. V dôsledku produkovania hnojovice negatívne vplýva na podzemné vody, pôdu. Zvýšenie dopravného zaťaženia ťažkotonážnou kamiónovou dopravou hlukom, otrasmi, zápachom zníži všeobecnú hodnotu nehnuteľností občanov a zároveň vysoko ovplyvní faktor pohody a kvality ich života,“ uvádza sa v petícii.

Plánovaná investícia na území bývalého poľnohospodárskeho areálu Štagnovica v celkovej hodnote 5,5 milióna eur by sa mala začať v budúcom roku a trvať by mala 14 mesiacov. Spustenie prevádzky je plánované v roku 2023. Súčasťou zámeru je vybudovanie 14 veľkokapacitných maštalí s maximálnou kapacitou 16.128 ošípaných.

/tasr/

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down