22.07.2016 | 06:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prognóza úrody pšenice ozimnej v roku 2016

Z meteorologického hľadiska na základe klimatologickej analýzy (zdroj SHMÚ) bolo konštatované, že jeseň roku 2015 (september - november) bola teplotne nadpriemerná, pričom všetky jesenné mesiace sa pohybovali nad hranicou dlhodobého teplotného priemeru, alebo v jeho intenciách.

Odhad úrody

Poveternostné podmienky v čase zakladania porastov pšenice na jeseň roku 2015 boli priaznivé. September, október i november boli zrážkovo nadnormálne. Teplotne bol september nadpriemerný, októbrové teploty sa pohybovali v intenciách normálu a november bol opätovne teplý. Pre vzchádzanie a počiatočný vývoj porastov boli tieto podmienky vyhovujúce, preto porasty rovnomerne vzchádzali a boli primerane vyrovnané. Do zimy vchádzali porasty v dobrom kondičnom stave.

Zima bola, ako sme už vyššie spomenuli, opätovne len mierna. Jarná vegetácia v tomto roku nastúpila v priebehu mesiaca marec. Tento mesiac bol v tomto roku teplý a chudobnejší na zrážky. Porasty pšenice po prezimovaní vďaka vysokým úhrnom zrážok z februára mali vytvorené dobré podmienky pre štart do jarnej vegetácie. Apríl bol z pohľadu teplôt nadnormálny, z pohľadu zrážkových pomerov ho možno charakterizovať ako normálny, i keď v južných oblastiach sa množstvo zrážok pohybovalo len na dolnej hranici normálu. Máj bol mierne teplejší ako je dlhodobý priemer, ale aj úhrny zrážok sa pohybovali na úrovni normálu, lokálne vplyvom búrok a lejakov aj výraznejšie nad dlhodobý normál. Podobne aj v júni sme zaznamenali teploty nad dlhodobým priemerom, ale opätovne sa aj v tomto mesiaci zrážkové úhrny pohybovali v pásme dlhodobého normálu lokálne nad jeho hranicou. Výraznejší vlahový deficit sme v tomto pestovateľskom ročníku nezaznamenali. V tomto roku mali porasty v období tvorby zrna vytvorené priaznivé podmienky a aj napriek vpádom horúceho vzduchu, obdobia extrémne vysokých teplôt boli krátke a tak nedošlo k výraznejším stratám spôsobených zahorením zrna. Lokálne však spôsobili prudké búrky sprevádzané intenzívnymi lejakmi, krupobitím a silným vetrom poľahnutie porastov, čo môže spôsobiť istú redukciu úrody.

Výraznejším problémom v pšenici boli aj v tomto roku hubové choroby, ktoré sa vyskytovali postupne na celom území krajiny. To si vyžadovalo venovať veľkú pozornosť ošetreniu porastov. Tento fakt má vplyv na výšku konečnej produkcie, ktorá mohla byť o niečo vyššia nebyť spomínaného problému s napadnutím porastov chorobami (septoriózy, hnedá škvrnitosť, hrdza, fuzariózy v klasoch). Lokálne sme zaznamenali aj výraznejšie nedostatky a nezvládnutie agrotechniky, spôsobené predovšetkým ľudským faktorom. Rovnako sme sa počas inventarizácie stretli lokálne aj s výraznejším zaburinením porastov.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down